[ ] Makedonia (Edonis) — Amphipolis — stoich. 16 — 357 BC — CIG 2008 + Add. — Demitsas, Hē Makedonia 847 — Tod, GHI 150
1 ἔδοξεν τῶι δήμωι Φί-
λωνα καὶ Στρατοκλέ-
α φεόγειν Ἀμφίπολι-
ν καὶ τὴγ γῆν τὴν Ἀμφ-
5 ιπολιτέων ἀειφυγί-
ην καὶ αὐτὸς καὶ τὸς
παῖδας καὶ ἤμ πο ἁλί-
σκωνται πάσχειν αὐ-
τὸς ὡς πολεμίος καὶ
10 νηποινεὶ τεθνάναι,
τὰ δὲ χρήματ’ αὐτῶν δ-
ημόσια εἶναι, τὸ δ’ ἐπ-
ιδέκατον ἱρὸν τοῦ Ἀ-
πόλλωνος καὶ το͂ Στρ-
15 υμόνος, τὸς δὲ προστ-
άτας ἀναγράψαι αὐτ-
ὸς ἐστήλην λιθίνην·
ἢν δέ τις τὸ ψήφισμα
ἀναψηφίζει ἢ καταδ-
20 έχηται τούτος τέχν-
ηι ἢ μηχανῆι ὁτεωιο͂-
ν, τὰ χρήματ’ αὐτο͂ δημ-
όσια ἔστω καὶ αὐτὸς
φεογέτω Ἀμφίπολιν
25 ἀειφυγίην.
Search Help
Contact Us