[ ] Makedonia (Pieria) — Pydna: Alonia — 251 AD — SEG 46.800 — SEG 60.654 (cf.)
front face.1   ἀγαθῇ τύχῃ·
ἔτους ∙ β∙π∙σʹ ∙ σεβ(αστοῦ)
τοῦ καὶ ∙ η∙ϙ∙τʹ ∙ Δαισί-
ου ∙ ηι ∙ ἐν Πύδνῃ·
5 οἱ συνελθόντες
θρησκευταὶ ἐπὶ θεοῦ
Διὸς Ὑψίστου ἔθεν-
το τήνδε τὴν στήλην,
λογιστεύοντος Οὐρ-
10 βανιανοῦ Βιλίστου,
ἄρχοντος Αὐρ(ηλίου) Νιγερ[ί]-
ωνος ὑπὸ ἀρχισυνά-
γωγον Αὐρ(ήλιον) Κηπίωνα τὸν
πρὶν Πιερίωνος καὶ προστάτου̣
15 Αὐρ(ηλίου) Σεβήρου καὶ γραμματέως
Αὐρηλίου Θεοφίλου τοῦ πρὶν
Πιερίωνος καὶ οἱ λοιποὶ θρησκευ-
ταὶ οἱ ὑπογεγραμμένοι· εὐτυχῶ[ς]·
Αὐρήλιος    Ἐρωτιανός
20 Αὐρήλιος    Βόηθος
Τ(ίτος) ∙ Ὀκτάβιος Ζώσιμος
Ἀτάνιος    Τατιανός
Αὐρήλιος    Τρόφιμος
Κλαύ(διος)  Φιλουμενός
25 Αὐρηλία     Σαβεῖνα
Αὐρήλιος    Ἀρτεμίδωρος
Αὐρηλία     Παρθενόπη
Αὐρήλιος    Ἐλπίνεικος
Τ(ίτος) Φλάβιος Ἰουλιανός
30 Τ(ίτος) Αἴλιος Ἰουλιανό<ς>
Κορνήλιος   Ὠφελίων
Φιλοκύρις   οἰκονόμος
Ἐλευσείνις οἰκέτης
Κλαύδιος    Ἀμβρόσις
35 Αὐρήλιος    Ἐπάγαθος
Αὐρήλιος    Ἀλέξανδρος
Αὐρήλιος    Κόπρυλλος
Κορνιφ(ίκιος) Καλλίμορφος
Ἀντώνιο<ς> Παράμονος
40 Αὐρήλιος    Πολύξενος
Αὐρηλία     Ἀθηνώ
Αὐρήλιο<ς>  Ἡρακλείδης
Αἴλιος      Φίλων
Αὐρήλιος    Μάξιμος
45 Αὐρήλιος    Θεόδουλος
Αἴλιος      Καλοφρόνιος
Αὐρήλιος    Λεοντίσκ[ος]
left face.1 δει’
ἐπι-
με-
λη-
5 τοῦ
Θεο-
φί-
λου
κὲ
10 Αὐ-
ρη-
λί-
ου
Κη-
15 πί-
ων-
ος
το-
ῦ π-
20 ρὶν
Πι-
ερ-
ίω-
νο-
25 ς.
Search Help