[ ] Gallia Narbonensis — Nemausus (Nîmes) — reign of Hadrian — CIL XII 3232
See also:
frg. ab.1 T(ito) Iulio T(iti) f(ilio) Vol(tinia) Dọlabellae
IIIIvir(o) {²⁶quattuorviro}²⁶ ab aerar(io), pontif(ici),
praef(ecto) vigil(um) ∙ et ∙ armor(um),
sacra synhodos ∙ Neapoli certamine ∙ quinquennali ∙ decr[evit].
5    ψήφισμα τῆς ἱερᾶς θυμε[λικ]ῆς Ἁδριανῆς συνόδου τῶν [περὶ τὸν]
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραιανὸν Ἁδριανὸν Σεβαστὸν νέον Διόνυ̣[σον]
   συναγωνιστῶν ἐπεὶ Δολαβέλλ[α ἀ]ν̣ὴρ οὐ μόνον ἐν τῇ λαμπρο[τάτῃ πατρίδι?]
διά τε γένους δόξαν καὶ βίου ἐπιείκειαν, [ἀλλὰ λ]όγῳ καὶ ψυχῆς μεγαλειό[τητι διενηνο]-
[χ]ώς?, ὅτι διὰ τοῦ τοιούτου πάσῃ <?>ν [τῇ ο]ἰκουμένῃ οὐκ ἥκιστ̣[α — —]
10 [—]υσα γνώμη, τοιε[— —]νημ[— —]ι ἀνθ’ ὧν καὶ πρότε[ρον — — — — — — — —]
[— περὶ τ]οῦ ἀνδρὸς ἐν[δοξοτ]άτου μαρτυρ[ίαν — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]τερο[— — — — — — —]ω τῆς ∙ Νεμαυσ[ίων πόλεως? — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —] Αὐγουστ[— — — — — — — — — — — — — — —]
frg. c.1 [— — — — — — — — — — — — — —]αρ[— — — — —]
[— — τῆς ἱερᾶς Τραιανῆς Ἁ]δριανῆς [συνόδου — —]
[— — — — — — — — — — — —] ἔγραψα καὶ ἐσφρά[γισα]
[— — — — — — — — — decre?]vit M(arco) ∙ Gavio
5 [— — — — — — — — — — — sac]rae synhod[i]
[— — — — — — — — — — — ce]ntonarior(um)
frg. d.1 [— — — — — — Had]ṛiano C#⁷[— — — — —]
[— — — — pub]licis ∙ liberaliuṃ [— — — —]
                 {²vacat
3 [— —]#⁷cus item ∙ numini ∙ synhọ[di — —]
[— — — —]um ∙ posuerat ∙ quoru[m — —]
Search Help
Contact Us