[ ] Italia (Transpadana) — Ticinum (Pavia) — 471 AD — cf. p.704, Add. et Corr.
See also:
☩      ☩
1  ἔνθα ἀναπαύονται οἱ κα-
  λοκύμ(ητοι) Πατρίκις κ(αὶ) Παῦλος,
  γνήσιοι ἀδελφοί, υἱοὶ Ἀβ-
  βωσᾶ, κώμ(ης) Μαραωτατῶν
5   ὅρων Ἀπαμέων #⁵⁶
5a           ☩
6   ἔτι προσετέθη ὁ τῆς μακα-
  ρίας μνήμης Πέτρος νήπι-
  ος #⁵⁶ ἔκγωνος τοῦ προγεγρ(αμμένου) #⁵⁶
  Πατρικίου, υἱὸς Θεοδώ-
10   ρου κ(αὶ) Εὐφοιμίας.
  ἐτελ(εύτησε) #⁵⁶ μηνὶ Γορπιέου ϛʹ,
  ἐν ὑπατ(είᾳ) #⁵⁶ τ(οῦ) δεσπ(ότου) ἡμ(ῶν) #⁵⁶ Λέωνος τ(ὸ) δ
  κ(αὶ) Προβιανοῦ τ(οῦ) λαμπ(ροτάτου).
Search Help
Contact Us