[ ] Rhodos Isl. — Lindos: Netteia — 2nd c. BC
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷Σ
[․]Ν[— — — — — — — — — — — —]Α[— —]Ε#⁷[— —]
ΑΤΙ[— — — — — — — — — — — — — — — —]ΑΚ[— —]
ΤΑΣΙ[— — — — — — — — — — — — — — — —]Σ
5 ΟΣ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Π̣ΟΝ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΘΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΩΝ#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΠΟ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 #⁷Α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΠΡΟ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΔΑ[— — — — — — — στεφανῶσαι Σωσικράτη Κλε]-
ωνύ[μου Νεττίδαν θαλλοῦ] στεφάν̣[ω]ι, κυρ[ω]-
θέντ̣ο[ς τοῦδε τοῦ ψαφί]σματος οἱ ἐπισ[τά]-
15 ται καὶ οἱ κ[άρυκες ἐπιμ]εληθέντω τᾶς
στεφανώσ[ιος καὶ ἀναγο]ρεύσιος ἐν τῶι ἔπε[ι]-
[τ]α συλλόγωι. [ὅπως οὖν(?) κ]αὶ εἰς τὸν μετὰ ταῦτα̣
χρόνον φανερ[ὰ ἦι τὰ δ]όξαντα, Εὐθαλίδαι
ἑλέσθωσαν ἄν̣[δρα], ὁ δὲ αἱρεθεὶς αἰτησάσ-
20 θω τὰν βουλὰν κα[ὶ τὸ]ν δᾶμον, δεδόσθαι Εὐθ[α]-
λίδαις ἐπαινέσαι κ[αὶ] στεφανῶσαι Σωσικρά[τη]
Κλεωνύμου Νεττ[ίδ]αν, καὶ ἀναγράψας τόδ[ε]
τὸ ψάφισμα εἰστάλαν λιθίναν ἀναθέτω ἐ[ν]
Νεττείαι ἐν τῶι ἱερῶι τῶι τοῦ Διὸς το[ῦ]
25 Πατρώιου, εἷ κα Εὐθαλίδαι ἀποδείξωντα̣[ι]·
ὁ δὲ ἱεροταμίας τελεσάτω εἰς τὰ ἔργα μ[ὴ]
πλεῖον δραχμᾶν πεντήκοντα. αἱρέθ[η]
Εὐφράνωρ Δαρδάνου Νεττίδας.
ἐπ’ ἰερέως Ἀγεστράτου, Καρνείου ἑ-
30 βδόμαι ἐξ ἰκάδ̣ος, ἔδοξε τᾶι βου<λ>ᾶ[ι]
καὶ τῶι δάμωι· Εὐφράνωρ Δαρδάνου Νε̣[τ]-
τίδας εἶπε· δεδόσθαι Εὐφράνορι Δαρδάνο̣[υ]
Νεττίδαι καὶ Εὐθαλιδᾶν τῶι κοινῶι ἐπ[αι]-
νέσαι καὶ στεφανῶσαι Σωσικράτη Κλ[ε]-
35 ωνύμου Νεττίδαν θαλλοῦ στεφάνω[ι]·
ἀναθέμειν δὲ καὶ στάλαν ἐν Νεττεία̣[ι]
[ἐ]ν τῶι ἱερῶι τοῦ Διὸ[ς] τοῦ Πατρώιου.
Search Help
Contact Us