[ ] Att. — stoich. 30 — 411 a.
1 [․․․8․․․․]ην[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
[․․6․․․]η̣ι ην τε[․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[․․6․․․]άτης Ἰκα̣[ριεὺς ἐγραμμάτευεν]·
[βολῆ]ς ἐπεστάτε [․․․․․․․17․․․․․․․․]
5 [․․․ κ]αὶ μετ’ αὐτο͂ π[․․․․․․․16․․․․․․․]
[․ Ξυ]πεταιών, Διωπ[․․․․․․․16․․․․․․․]
[․․] Κεφαλῆθεν, Καλ[․․․․․․․16․․․․․․․]
[․ Ἱ]ππομένης εἶπε· [․․․․․․․16․․․․․․․]
σ̣τίωι, ἐπειδὴ πρόξ[ενός ἐστι Ἀθηναίω]-
10 ν καὶ εὐεργέτης κ[αὶ εὖ ποεῖ ὅ τι δύνατ]-
αι τὴν πόλιν τὴν Ἀθ[ηναίων καὶ τὴν ․․․]-
στίων τὸ ψήφισμα τ[ὸ πρὀψηφισμένον α]-
ὐτῶι ἀναγράψαι ἐν σ[τήληι λιθίνηι τὸ]-
ν γραμματέα τῆς βολ[ῆς τὸν νῦν γραμμα]-
15 τεύοντα καὶ κατα̣θε͂ν̣[αι ἐν πόλει. τὰ δὲ]
χρήματα, ἅ ἐστιν Πυθοφά[νει Ἀθήνησιν]
ἢ ἄλλοθί πο ὧν Ἀθηναῖοι κ[ρατο͂σιν, καὶ]
περὶ τῆς νεὼς ἃ λέγει καὶ [περὶ τῶν χρη]-
[μ]άτων, μὴ ἀδικε͂ν μηδένα κ[αὶ ἀσυλίαν ἐ͂]-
20 ναι αὐτῶι καὶ τοῖς χρήμα[σι αὐτο͂ καὶ ἀ]-
νιόντι καὶ ἀπιόντι. ταῦτ[α μὲν ἔστω ἐψ]-
ηφισμένα ὅσης Ἀθηναῖοι [κρατο͂σι πᾶσ]-
ι τοῖς Πυθοφάνος κατὰ τα[ὐτά· ὅπως δ’ ἂν]
ταῦτα γίγνηται, τοὺς στ[ρατηγὸς τὸς α]-
25 [ἰ]εὶ στρατηγο͂ντας ἐπιμ[έλεσθαι καὶ τ]-
[ὴ]ν βολὴν τὴν αἰεὶ βολεύ[οσαν. προσανα]-
[γ]ράψαι δὲ καὶ τόδε τὸ ψή[φισμα ἐς τὴν α]-
[ὐ]τὴν στήλην τὸγ γραμμ[ατέα τῆς βολῆς]
vv ἐπὶ Ἀριστοκράτος ἄ[ρχοντος vvvvv]
30 [ἔδ]ο̣ξ̣[εν] τ̣ῆ̣[ι] β̣[ολ]ῆι, Κεκρ[οπὶς ἐπρυτάνε]-
[υε, ․․․7․․․ ἐγρα]μμάτε[υεν, Ἀριστοκρά]-
[της ἦρχε, ․․․7․․․]ς ἐπε[στάτε, — — — —]
— — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us