[ ] Att. — Ath.: Akr. — stoich. 35 — c. 510-500 a. — IG I² 1 — IG I³, Add. p.935
1 ἔδοχσεν το͂ι δέμοι· τ̣[ὸς ἐ Σ]αλαμ̣[ῖνι κλερόχ]ος
οἰκε͂ν ἐᾶ Σαλαμῖνι [․․5․․]λεν [․․․7․․․ Ἀθέ]νε-
σι τελε͂ν καὶ στρατ[εύεσθ]αι ⋮ τ̣[ὰ δ’ ἐ Σαλαμῖνι] μ-
ὲ μι[σθ]ο͂ν, ἐὰ μὲ οἰκ[․․․7․․․]ο[․ μισθόμενο․ ⋮ ἐ]ὰ-
5 ν δὲ μισθο͂ι, ἀποτί[νεν τὸ μισθόμενον καὶ τὸ] μ̣-
ισθο͂ντα ℎεκάτε[ρον ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
ἐς δεμόσιο[ν ∶ ἐσπράτεν δὲ τὸν ἄ]-
ρχο[ν]τα, ἐὰν [δὲ μέ, εὐθ][νεσθαι ∶ τ]-
ὰ δὲ [ℎ]όπλα π[αρέχεσ]θ̣α[ι αὐτὸς ∶ τ]-
10 ριά[κ]οντα ∶ δρ[αχμο͂ν ⋮] ℎο[πλισμένο]-
ν δὲ [τ]ὸν ἄρχοντ[α τὰ ℎόπλα κρίν]-
εν ⋮ [ἐπ]ὶ τε͂ς β[ο]λε͂[ς ․․․c.11․․․․]
PH1
Search Help
Contact Us