[ ] Euboia — Karystos — reign of Hadrian — cf. Addenda p.176 — cf. IG XII, Suppl. 174,11
1 [ἀρχιερέα θεοῦ Ἁ]δριανοῦ
[ἄρξ]αντα τὴν στ[εφ]ανη-
φόρον              ἐπώνυ-
μον               ἀρχήν.
          vacat
5 βουλεύειν ἔλαχον οἱ ὑ-
 πογεγραμμένοι ἄρχ(οντι) Μοι-
  ραγένει νε(ωτέρῳ).
col. I.9    α
—————
10  ἀρχεπρόβουλος
 Σωτὴρ Ἀπολλωνίου
 Φλ(άβιος) Μοδεστεῖνος
 Κτησικλείδης
 Ἄνθιμος Συμφό(ρου)
15  Πάνκαρπος Συμ(φόρου)
 Σεραπίων Ζωΐλου
    βʹ
—————
18 ἀρχεπρόβουλος
 Ἀγαθόνεικος Ͻ
20  Ἐπίμαχος Ἀλε(ξάνδρου?)
 Ζώσιμος Ͻ
 Ἀλέξανδρος
 Ἀλφειὸς Ζωτι(κοῦ)
 Λέων Ζωσᾶ
25      γ
—————
26  ἀρχεπρόβουλος
 Πρεῖμος Εὐόδου
 Εὐκλῆς Εὐτύχου
 Εὔτυχος Ἀξίω(νος)
30  Ἡρακλᾶς Ἀθη[— —]
 Τρόφιμος Ἀπο[— —]
 Εἰσίδοτος Ͻ
     δʹ
—————
34  ἀρχεπρόβουλος
35  Ποθεῖνος Ͻ
 Ζωσιμίων Ͻ τοῦ [— —]
 Εὔοδος Διονυ(σίου)
 Σέλευκος Ͻ
 Εὔφημος Δημη(τρίου)
40      ε
—————
41 ἀρχεπρόβουλος
 Σίμων Ͻ
[Ἐ]παφρόδειτος Εὐ[— —]
[Ἑ]ρμέρως Κηρίν(θου)
45 [Ζ]ώσιμος Εἰσιδό(του)
[Σ]ωθῦς Πόθου
 Μάντις Φιλέρ(ωτος)
—————
48   ϛʹ
ἀρχεπρόβουλος
col. II.50     ζ
—————
51 ἀρχεπρόβουλος
 Πλουτιάδης Σω(—)
 Μοιραγένης πρ(εσβύτερος)
 Εἰσίδωρος Ͻ
55  Δορυφόρος Ͻ
 Ἀθήναιος Διονυσί(ου)
 Φιλάδελφος Ζωσί(μου)
     ηʹ
—————
59 ἀρχεπρόβουλος
60  Ζώσιμος Θεοφά(νους)
 Ὀλβιανὸς Ζωσί(μου)
 Ἐπαφρόδειτος Ͻ
 Γλαυκίας Φλώ(ρου)
 Ἀθήναιος Διο[ν]υσ[ίου]
65  Θεοφάνης Ͻ
    θʹ
—————
67  ἀρχεπρόβουλος
 Ἀλέξανδρος Ͻ
 Σωσίβιος Σώφρο(νος)
70  Ζώσιμος Ͻ τοῦ Δα[— —]
 Σύμφορος Ͻ νε(ώτερος)
Δημήτριος Ͻ
 Φοῖβος Συμφόρου
   ιʹ
—————
75  ἀρχεπρόβουλος
 Δωρίων Ἰουλιανοῦ
 Φλ(άβιος) Νεικίας
 Ἀρτεμείσιος Ͻ
 Λ(εύκιος) Ἀρτεμείσιος
80  Πάνκαρπος Φιλι[— —]
80a  Σωσίπατρος Ͻ
81    ιαʹ
—————
82  ἀρχεπρόβουλος
 Σώφρων Ͻ
 Σώφρων Ἀγαθόπο(δος)
85  Σύνφορος Ἀνθ(ίμου)
 Νεικοκράτης Ͻ
 Ζώσιμος Ͻ τοῦ Ἀτε[— —]
 Παράμονος Ͻ τοῦ Ηρ[— —]
   ιβʹ
—————
90 ἀρχεπρόβουλος
Αἰνείας Εὐτύχου
[Εὔ]τυχος
Search Help