[ ] Thasos — early Rom. Imp. period
1 [— — —]ιπεν δωρεὰν οὐ μ̣[όνον(?) — — — — — — — — — —]
[ἀναγ]καίαν τῆι πόλει σιτικῶ[ν — — — — — — — — — —]
[— — — —]α̣τα κατεπεῖγον ἡμᾶς, δε[δόχθαι τῆι τε βου]-
[λῆι καὶ] τῶι δήμωι· τὰς μὲν τιμὰς καὶ [δωρεὰς τὰς δοθείσας]
5 ․․5․․ίλωι κυρίας εἶναι καὶ βεβ[αίας διὰ βίου καὶ ἐὰν]
[καὶ ἄ]λλην προσεξεύρωμεν πρὸ[ς ταύταις τιμήν, αὐ]-
[τῶ]ι διαφυλάσσειν· τὴν δὲ τῶν [ἀγρῶν κτῆσιν διατη]-
ρεῖν ἀθάνατον ἡμᾶς καὶ μήτε [καταθεῖναί ποτε τοὺς]
ἀγροὺς ἡμᾶς μήτε ἀποδόσθαι [μηδενὶ μήτε συνόλους]
10 μήτε μέρη μήτε περι[ιδ]εῖν ἀπ[αλλοτριωθέντας αὐτοὺς]
κατὰ μηδένα τρόπον· ἐὰν δέ τ[ις τῶν Θασίων περί τι]-
νος τούτων ἢ γράψῃ ἢ ἐπιψ[ηφίσῃ ἢ ἀναγράψῃ εἰς τὸ]
τής πόλεως γραμματοφυλα[κεῖον τὴν γνώμην, τὰ γραφέντα]
καὶ τὰ ψηφισθέντα ἄκυρα εἶναι [καὶ ἀκρατῆ, τὸν δὲ ἢ]
15 γράψαντα ἢ ἐπιψηφίσαντα ἢ ἀναγ[ράψαντα τὴν γνώ]-
μην εἰς τὸ τῆς πόλεως γραμματοφ[υλακεῖον ὀφεί]-
λειν τοῖς τῶν Σεβαστῶν ναοῖς στατῆ[ρας τετρα(?)]-
[κ]ισμυρίους καὶ ἄτιμον εἶναι καὶ αὐτὸν κ[αὶ γένος]·
[ἐνέχ]εσθαι δὲ αὐτοὺς καὶ τῆι εἰς τοὺς Σε[βαστοὺς ἀσε]-
20 [βείαι· ἀνα]γραφῆναι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα [εἰς στήλας ἃς]
[καὶ τεθῆν]αι εἰς τοὺς τῶν Σεβασ[τῶν ναοὺς καὶ — — — —]
[— — — — — — ὅπου] ἂν δόξηι τοῖς [— — — — — — — — — —]
Search Help