[ ] Ceos — Iulis — end 4th c. BC — IG XII,Suppl. p. 114
I.36 [Β]ίτος
39 Πειθιμένης
40
II.73 Λέκτωρ
III.128 [Ἀρ]ίστικος
132 [Δύσ]ονκος
IV.146 Κ[ι]νέας
151 Αἰσχίας {²Χ ex Σ correctum}²
V.237 Θεομ̣[ν]ή̣σικος {²utinam fuerit Θεόμνηστος ! Hi. sed vide Peekii notam}²
243 Σ[πί]θριος
253 Χάροψ
258 Φιλο[κρ]άτης
292 Κυδιάλκων
299 Πασίτ[ι]μος
300 Χαρόνι[κ]ος
Ἀπολλόδω[ρ]ο[ς]
Διό[τ]ιμος
305
310 Πυκίνος
Νεο[φ]άνης
326 Ε[ὐ]θυκλῆ[ς]
Θεοκύδης
Search Help