[ ] Thera — 164/3-160/59? BC — IG XII,3 Add. p. 230
A.1 βασιλεὺς Πτολεμαῖος
Ἀπολλωνίωι χαίρειν. ἐκομισάμεθα
τὴν ἐπιστολήν, ἐν ἧι καὶ τοῦ δοθέντος
ὑπομνήματος παρὰ τῶν ἐν Θήραι τασ-
5 σομένων στρατιωτῶν τὸ ἀντίγρα-
φον ὑπετετάχεις, καὶ καθάπερ ἠξίουν {⁵εἰξίουν}⁵
προστετάχαμεν Διογένει τῶι διοικη-
τῆι δοῦναι αὐτοῖς τὰ ἀνειλημμένα ὑπὸ
τοῦ οἰκονόμου εἰς τὸ βασιλικὸν χωρία·
10 τὸ Τεισαγόρειον καὶ τὸ Καρκίνειον καὶ
τὰ καλούμενα Καλλιστράτεια καὶ ἃ εἶχε
Τιμακρίτα, ἀφ’ ὧν τὰς προσόδους ἀπέ-
φαινεν γίνεσθαι κατ’ ἐνιαυτὸν Πτολε-
μαϊκὰς <(δραχμὰς)> ριαʹ, ὅπως ἔχωσιν εἴς τε τὰς θυ-
15 σίας καὶ τὸ ἄλειμμα δαπανᾶν.
ἔρρωσο. ἔτους ιηʹ Αὐδναίου ιεʹ Ἐπειφὶ, ιεʹ.
I.17 {²nomen erasum}²
Θεογένης
Διομένης
20 Λάδαμος
Ἀπολλώνιος Κοι(ράνου)
Σίμων Ἀλκι.
Μούνιχος.
Στρατοκλῆς
25 Κράτερος
Δίφιλος
Ἀρχίβιος
Διόφαντος
Ἀπολλώνιος Ἀπ.
30 Ἀριστομένης
Στράτων
Ἡρόθεμις Ἀφ.
Τηλέας
Ἐπίνικος
35 Θέρσων
Ἑρμαγένης
Κυδρῆς Με.
vΣῖμος
vΠραξαγόρας
40 v Ὁροφατίδας Με.
Πυθαγόρας
Εὔδημος
Βάκχων
Ἀφροδίσιος Ἡρ.
45 Ἀξιγένης
Εὐπόλεμος
Ἀρχίας
Κλείσιππος
Τιμαρχίδης
50 Βάτων
Διόγνητος
Καλλισταγόρας
Ἀθήναιος.
Κλεόστρατος
55 Ἀθηνόδωρος
Σύμμαχος
Δημήτριος
Δίφιλος
II.59 Ἀρχέδωρος Δα.
60 Δίων Πυθ.
Ζήνων
Μη[ν]όδωρος
Ἀναξίων
Ἀπολλώνιος Μν.
65 Θεογείτων
Ὁροφατίδας
Θεαίτητος
Ἀσκληπιάδης
Φιλήμων
70 Ἀπολλώνιος Θεο.
Ἀντικράτης
Ἀπολλώνιος
Πολέμων
Διογένης Ἀθη.
75 Ἐπικύδης
Ἡράκλειτος Ἡρ.
Ἀμπιχάρης
Ἀριστοφάνης
Ἀμμώνι%⁸⁰ος
80 Φιλόξενος
Ἀριστόπολις
Νικακράτης
Νικάνωρ
Μεγαλλῆς Δη.
85 Καλλιγένης
Μένανδρος Δι.
Καλλίστρατος
Ἑρμίας
Φιλόξενος Ἰα.
90 Ἑρμαγένης
Μένανδρος
Δωρόθεος
Διονύσιος
Σωτάδας
95 Ἀφροδίσιος Ζαι.
Ἀπολλόδοτος
Εὐάγορος
Σῖμος
Ἀκέστιμος
100 [Φι]λωνίδης
III.101 Ἀρίστων Ἐπι.
Ἀρχίβιος
Σίμων
Ἐπίνικος
105 Ἀπολλώνιος Εὐμ.
Φοιβοσθένης
Ἀπολλώνιος Ἀπ.
Αἰσχρίων
Εὔκριτος
110 Ἀρχίδαμος
Ἡράκλειτος Εὐ.
Ἡράκλειτος Με.
Σω[σ]ιγένης
Διοκλῆς
115 Δημήτριος Δη.
Θεύδωρος
Ἀριστόπολις
Ἀριστοκλῆς
Βάκχων
120 Ἡρόθεμις
Ἀθηναγόρας
Ἡγησίστρατος
Δήμαρχος
Θερσικ%⁸⁰ράτης
125 Ἀρτεμίδωρος
Κυδρῆς Εὐ.
Εὔμηλος
Μόσχος
Διόδαμος
130 Ἄτταλος Χα.
Θεόφιλος
Μενίσκος
Πολέμων
Ἐπιτιμίδας
135 Ἱππίας
Λαχάρης
Ἐροτίων
Ὁροφατίδας Ἀσ.
Φιλωνίδης
140 Θεύφιλος
Αἴνετος
B.III.142 οἵδε εἰσήνεγκαν τὴν γενομένην
δαπάνην εἰς τὴν ἐπισκευὴν τοῦ
γυμνασίου τὰς ιϛʹ (δραχμὰς) ἀπὸ τοῦ ιηʹ (ἔτους)
145 ἕως τοῦ κβʹ (ἔτους)·
Ἀπολλώνιος Κοιράνου
Δικαίαρχος Ἀπολλωνίδου Π.
Σωσίπατρος Ἀμμωνίου
I.149 Διόφαντος
150 Ἀρχίβιος
Δίφιλος
Ἀριστομένης
Ἀπολλώνιος Ἀνα.
Τηλέας
155 Θέρσων
Σῖμος Ἀπε.
Πυθαγόρας
Τιμαρχίδης
Ἐπίνικος
160 Διοκλῆς
Ἑρμαῖος
Διονυσόδωρος
Ἀρχίδημος
Σῖμος Οἰνο.
165 Ἀξιγένης
Ἐπικύδης
Χάρης
Διόδωρος Με.
Πολύνικος
170 Ἀπολλώνιος Μν.
Δαμόθεμις
Ζωΐλος
Ἀπολλώνιος Εὐ.
Ἀσκληπιάδης
175 Ἀρίστων
Ἀσκληπιάδης
Ὁροφατίδας
Βάτων
Μηνόδωρος
180 Μενεκλῆς
Πυθῶναξ
Κράτερος
Χαρίσιος
Ἀντικράτης
185 Ἀρχίδαμος
Ἀριστόπολις
Λαχάρης
Καλλιτέλης
Δημήτριος Δη.
190 Καλλικράτης
Ἀπολλώνιος Δι.
II.192 Ἡρόθεμις Ἀφ.
Ἀπολλώνιος Σω.
Δαμασίστρατος
195 Εὐπόλεμος
Πραξαγόρας
Ἀριστόπολις
Φιλόξενος
Ἀθηνόδωρος
200 Ἀμμώνιος
Νικάνωρ
Στράτων
Νικακράτης
Ἰ%⁸⁰άσων
205 Θεαίτητος
Κλεόστρατος
Παράμονος
Ἑρμαγένης
Σώτιμος
210 Ἁγέλαος
Διόδωρος Ἐρυ.
Διονύσιος
Φιλήμων
Θεογείτων
215 Ἀρχίας
Καλλιγένης
Μένανδρος
Καλλίστρατος
Βάκχων
220 Σώπολις
Ἀναξίων
Ἀφροδίσιος
Κυδρῆς Ὁρο(φατίδα)
Κλείσιππος
225 Ἀπολλόδοτος
Σίμων
Ἐροτίων
Μικίων
Δίης
230 Τ%⁸⁰ηλέας
Τύχανδρος
Ἀρτέμων Ἐπ̣α. {²⁷Ἐρ̣α.?}²⁷
Ἀρτέμων Κλ.
Ἠρίλοχος
235 Ἰάσων
Ἄτταλος
Βρόμιος Ὡρ.
Ἀπολλώνιος.
C.I.239 Πρᾶξις Ἰσ.
240 Δημήτριος Ἀρ.
Διαγόρας
Μηνόφιλος
Φιλωνίδης Βα.
Θεμισταγόρας
245 Εὔδημος
Θεμιστοκλῆς
Ἱστιόδωρος
Τίμων
Λεόντιος
250 Ἄλεξις
Ἀριστοκλῆς
Γοργοσθένης
Δαμόθεος
Διογένης Ἀν.
255 Λύκαιθος
Διονυσόδωρος
Δημήτριος Δω.
Ἀπολλώνιος Χ.
Διονύσιος
260 Θάρσων
Φιλοκράτης Ὀν.
Δωρόθεος
Φιλοκλῆς
Πτολεμαῖος
265 Μουσαῖος
Τυχαμένης
Πανκρατίδας
Ἱστιεῖος
Ὁροφατίδας
270 Διογένης
Ἀντιφάνης
Μεγαλλῆς
Δημήτριος Με.
Πείσων Κρα.
275 Εὐαγόρας Πυ.
Ἱστιεῖος Φιλομ.
Στρατοκλῆς Ἀρ.
Σύμμαχος Πο.
Εὐπόλεμος
280 Φίλιππος
Ἀπολλώνιος
Ἑρμοκράτης
Δαμοφῶν
Λεωνίδης
285 Κάρπος
Νίκαιος
Καλλίστρατος Καλλι.
Ποσειδώνιος Σιμω.
Ζηνόδοτος Ἀττά(λου)
290 Διονυσοφάνης
Ἀρχίδαμος
Ἀρίστων.
Ἀνδρόμαχος.
II.294 Πραξίνικος
295 Τυχάσιος
Δίων Ἀπελ.
Θεόδωρος
Ἀπολλώνιος
Μενάνδρου
300 Θεόδωρος Ἀσ.
Λέων
Ἀγαθοκλῆς Ἀγα.
Στρατοκλῆς Ἀν.
Ἀγαθοκλῆς Ζη.
305 Ποσειδώνιος Πει.
Πρωτέας
Στράτων
Σῖμος Ἀμ.
{²nomen erasum}²
310 Σωσικράτης Μου.
Ἀνδρόμαχος Π.
Ἀξίοχος
Διονύσιος
Πλάτωρ
Search Help
Contact Us