IG XII,2 646
[ ] Hecatonnesi — Moschonesi
See also:
a.1 — —σίω Ἀρτεμιδω[ρείω — — — — — — — — — — — — — — —]
[σ]τρόταγοι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — —μέ]δοντι Ἀριστεί[ω]
στράταγοι {²vac.}²
5 Μένητι Ποσιδείω χρύ(σω) στ(άτηρα), Νυμ[φ]ία Ἀπολλο(δωρείω) χρύσω στά(τηρα),
Ἐρμαίω Ἀπολλωνιδάω χρύ(σω) στά(τηρα) 𐅵, Ῥόδ[ων]ι μαγείρω χρύ(σω) (στάτηρα) 𐅵
        οἰ [λι]π[όν]αυ[τ]αι ἐπ[ὶ πρυ]τάνι[ος] Παισι[κρέοντος].
Παρμένων Ματρο(δώρειος) χρ(ύσω) στά(τηρας) Δ, Ἄνδρων πάροι[κ]ος στά(τηρας) [Δ],
[Α][δ]ιππος Καΐκ[ω] σ[τά](τηρας) Δ, Σύμμαχος Ἀντιφάνειος στά(τηρας) Δ,
10            {²erasa}²        Ματρόδωρος Παρμένοντος στά(τηρας) [Δ(?)],
[— — — — — Ἀπο]λλωνίδα[ο]ς στά(τηρας) Δ, Πατησίων γνάφευς στά(τηρας) [Δ(?)],
           {²erasa}²          Δόκιμος Θευγένειος στά(τηρας) [Δ],
Ἀφαιστίων Νικάνδριος στά(τηρας) Δ, — — — — Φιλ․․․ς στά(τηρας) 𐅂𐅂.
                    {²versus unus erasus}²
15 ἐπὶ πρυτάνιος Παισικρέοντος ἐπίτιμα ἀρχόντων ἐκ βόλλας.
ἐπὶ πρυτάνιος Χαιρέα — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὀ ἀγοράνομος ὃς
— — — — — —λειω — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
       {²erasa}²       Ζήνωνι Ματρίφα χρ(ύσω) σ[τ(άτηρ—) —].
20 — — — — — — — — — — — — — — — — ὄτι ἐν τᾶ ἀ[γό]ρα κάκω[ς]
αὖτο[ν ․․]εγ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ματρόδο[τ]ος Μάτραος ἐγ δίκας στά(τηρας) Ε𐅄Τ {⁸151 st.}⁸
          ἐπὶ πρυ[τάν]ιος Ἀπολλωνίδα ἐπίτιμα ἐκ τᾶν δίκαν.
[Ἀ]γησίστρατος Ἀ[γ]ησιστράτειος τᾶς ὔβριος ἐπίτιμον ἐγ δίκας χρύ(σω)
25 [στ]ά(τηρας) ΔΔ𐅃, [Ἀ]γησίστρατος Ἀγησιστράτειο[ς τ]ᾶς φώρας ἐπίτιμον χρ(ύσω)
[στ]ά(τηρας) 𐅃Ι                {²erasa}²
                             {²versus duo erasi}²
29 — — — — — — — τᾶ πόλει· Ἀ[ρτ]εμίδωρος Διονυσίω ․․․․․
30 παίδε[ς] Σ[․․․․ε]ιοι — — —       {²erasa}²
Ἀρτεμίδωρ[ος ․․․]ω․στε[ι]ος Πάριοι — — — — — — — — — — — — —
                             {²versus duo erasi}²
34                  ἐπὶ πρυτάνιος Παισικρέοντος.
35 [σ]τρόταγοι Μέγωνι Μεγωνείω ζαμίαν χρύ(σω) ΟΦ(?) {²vac.}²
                            {²versus unus erasus}²
[Ζή]νων Φρασισθένειος πρὸς τὰν ἐγγύαν τὰν Ἰροίτα τῶ ἀργυρίω
τῶ Ἀσκλαπιάκω κατ τὰν καταδίκαν καὶ τὰν ἐπιστόλαν
τῶ Ἀλεξάνδρω πρὸς στάτηρας πέντε·
40 στράταγοι Στράτωνι ἀλίηϊ ζαμίαν φιʹ {²vac.}²
Ἀγησαγόρα γνάφηϊ φ[ιʹ]             {²vac.}²
                             {²versus tres erasi}²
45 Βασίλειες Χαρί[ξε]ν[ον — — — — — — — — — — —τε․αλον οτι
καρυξάντων — — — — — — — — — — — — — — — —η εἰς τὰν
[ἀ]γόραν ἴνα εὐ[φ]αμ[— — — — — — ἀπε][θ]ησε καὶ α— —
                 {²vacat}²
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἰχθυεῖο[ν]
50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀπόλλωνι
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ὄτι τὸν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπε[ν]ώπιος(?)
55 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μαείων ὀ —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ταιχεον
— — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς τ[ὸ]μ πίθων[α(?)]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στάτηρι.
b.1 —ΝΓΛ— — — —
—ΤΑ— — — — —
—ΝΕΠΙ— —Α— —
— χρύ(σω) — — —
5 [Χα]ρία Μα․․
․ειω ἐργό[τι]-
μον τὸ [ἐκ]
[δ]ίκας τᾶ[ς]
[ἐ]μπαρα.
10 ․ ὤνας, ἂ[ν]
[ἤν]εγκε κατ
[τὸ]ν νόμο[ν]
πρὸς στάτ(ηρας)
[Β]ασίλειες [οἰ]
15 [τρ]ῖς καὶ ὀρεστ․—
ναι Ζωΐττ[α]
․ασείω διότι
[τὸ]ν ἄρχοντα [Ε․]-
․․τάδαν ἐν τ[ᾶ]
20 [νε]ομηνία κάκ[ως]
[εἶ]πε ζαμίαν —
[Λιπ]ον[αύ]-
[τ]αισι παροίκω[ν]
ἐπὶ Ῥα— — — —
25 — — — — — — — —
— — — — — — — —
Ματρο[κλ]είω(?)
— — — — — — — —
— — — — — — — —
29a    {²vacat}²
30 ․․ισων Θεοδό[τειος]
31/36 {²versus sex erasi}²
37 [Βασ]ίλειες το[ῖς]
[λιπ]οναύταισι
[ζα]μίαν
40
40/41 {²versus duo erasi}²
42 — —ας Καλλι․ 𐅂𐅂
— —κράτης Μην-
44/46 {²versus tres erasi}²
47
   {²evanida}²
50 — — —ειος
[πρὸ]ς στά(τηρας) Δ
— — — — — — — — —
52a    {²vacat}²
c.1 —#⁷— — — —
— — — — —
— — — —ΤΝΑ—
—Ο— —ΜΙΟ— —
5 [στρό]ταγο[ι]
〚— — — — —〛
〚— —〛 εἰς τ[ὰν]
  φυλάκαν
  #⁷#⁷#⁷[—]ΑΝ
10 〚— — — — — —〛
〚— — — — — —〛
Τ〚— — — — — —〛
Ἀρίγνωτον
Ἀντιπάτρεον
15 [σ]τά(τηρας) ὄ(κτω)
Ἀριστείδην
[Κ]λεοτίμεον
[στ]ά(τηρας) ὄ(κτω)
[Ἀρι]στόφωντα
20 [Ἀρι]στείδειον
[στ]ά(τηρας) ὄ(κτω)
[— — —φ]αντον Νικία
[σ]τά(τηρας) ὄ(κτω)
{²versus unus erasus}²
25 [Ἀρισ]τοφάν[ην]
— — —αιον
στά(τηρας) ὄ(κτω)
〚— — — — — —〛
〚— — — — — —〛Τ․
30 Δι[ο]δώρειον
[στά(τηρας)] ὄ(κτω) Ἀμφία[ν πάρ]-
οικ(ον) στά(τηρας) ὄ(κτω) Αἴ-
σιμον Ἀνται— —
[στά(τηρας) ὄ(κτω)]. Ἀμ— — —
35 [Μα]τροδ[ώρ]ειον
[σ]τά(τηρας) ὄ(κτω) [Ἐ]χέδι[κον]
Ματροδώρειον
[στά(τηρας)] ὄ(κτω) — — —
[σ]τά(τηρας) ὄ(κτω) Ἠρ[ά]κλε[ι]-
40 [τ]ον Πακτύαον
[σ]τά(τηρας) ὄ(κτω) Ἰάγχιον
․․κώνει[ον] σ[τά(τηρας) ὄ(κτω)]
43/44 {²versus duo erasi}²
45 — — —ί[δ]αν στά(τηρας) ὄ(κτω)
[Ἀρί]σταν Στρα[τό]-
[κ]λειον στ[ά(τηρας) ὄ(κτω)
[ἐ]πὶ πρυτά[νιος]
Λαοκρέοντος
50 λιποναύταισι·
Λάοκος Νικία
πρὸς στά(τηρας) Δ.
Νίκων πάροι(κος)
πρὸς στά(τηρας) Δ.
55/58 {²versus quattuor erasi}²
59 [Ἐ]π[ι]κράτη[ς]
60 [Σ]τράτωνος
[π]ρὸς στά(τηρας) Δ
— — — — — — —
 {²reliqua erasa}²
Search Help
Contact Us