[ ] Delos — 156/5-146/5 BC
col. I.1 [— — — — — —· φιάλην — — — — — — — — — — — —, ἀνάθη]μα Εὐφρά[νο]-
[ρος· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀρτ]εμίσιον λίθινον
[ἀνεπίγραφον — — — — — — — — — ἐφ’ ἱερέως?] τοῦ Σαράπιδος Ἀθηνα-
[γόρου — — —· φιάλην — — — — — — — — — ὡ]ς δακτύλων <— —> ἐμ πλινθεί-
5 [ωι — — — — — — — —, ἀνάθημα Ἡ]ρακλείδου. καὶ ἐν τῶι Ἀνουβιείωι·
[κύαθον ἀργυροῦν τὸν προσευρεθέ]ντα, ἀνάθημα Εὐτέρπης ἐφ’ ἱερέως Διο-
[νυσ — —· ὠτίον ἀργυροῦν καὶ ὀφθ]αλμὸν χρυσοῦν ἐπὶ ταινιδίωι, ἀνάθη-
[μα Ἁρμονίας ἐφ’ ἱερέως — — — —]ου· ὀφθαλμοὶ ἀργυροῖ καὶ τύπιον ἀργυροῦν
[καὶ ἐνώιδια χρυσᾶ ἐπὶ ταινιδίωι], ἀνάθημα Ἀρκούσης ἐφ’ ἱερέως Ἀθηναγό-
10 [ρου· — — —· ὀφθαλμοὶ ἀργυροῖ] ἐπὶ σανιδί[ωι], ἀνάθ[ημ]α Ἀπολλωνίας
[ἐφ’ ἱερέως — — — — — — — — —· στ]εφάνια χρυσᾶ δύο ἔχοντα φύλλα ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ
[καὶ λεπίδια ἐγγεγραμμένα καὶ προσ]όντα βασίλεια χρυσᾶ δύο ἔχοντα
[λίθους, ἀνάθημα Εὐτυχίδος ἐφ’ ἱε]ρέως τοῦ αὐτοῦ· ποτήριον ἀργυροῦν
[— — — — — οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν] τῶν θεραπευτῶν ἐφ’ ἱερέως Διονυ-
15 [σ— — — — — — — — — — — — — — — —]ην ΔΔΔΙΙΙΙ· ἄλλο ποτήριον, ἀνάθη-
[μα — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]πὸ τῆς δεκάτης ἐφ’ ἱερέως Ἀθη-
[ναγόρου — — — — — — — — — — — — —] 𐅄ΔΙΙΙΙΙ. ἐν τεῖ στο[ᾶι]· ἐπιδορατὶς
[χαλκῆ, ἀνάθημα Φελέου — — — ἐφ’ ἱερέω]ς τοῦ αὐτοῦ· ὀφθαλμοὶ ἀργυροῖ
[— — — ἀνάθημα Λέοντος — — ἐφ’ ἱερέως τοῦ] αὐτοῦ. ἐπὶ τῶν κινκλίδων δεσ̣-
20 [μοί? — — — — — — — — — —. ἐπὶ τοῦ βωμ]οῦ· ἀλεκτορίσκος χαλκοῦς, ἀνά-
[θημα Ῥόδωνος· — — — — — — — — — — — — —] ἐνώιδιον χρυσοῦν. καὶ τάδε
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — η̣σανε̣υ̣․․ο̣ν· φιάλην ἐμ
[πλινθείωι — — — — — — — — — — — ὡς δακτύ]λων δέκα, ἀνάθημα Ἄρθωνος
                                                              vac.
col. II.1 ․ΟΝΕ̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀρ]-
τεμί[σιον]
ἀρτε[μίσιον]
δᾶιδα —
5 κατόπτρον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· Νίκη πτέρυ]-
γα μία[ν ἔχουσα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· λύχνοι — — —]
δίμυξ[οι]
νον, ἀ[νάθημα? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθημα Περιάν]-
δρου —
10 ἀνδρ[ιαντίδιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνά]-
θημ[α — — — — — — — — — — — — —· ἀρτεμίσιον — — — δᾶιδας ἔχον ἐν ἑκα]-
τέρα[ι τῶν χειρῶν]
ἐπὶ β[άσεως]
ἄγαλ[μα]
15 ΑΓΟ
ΛΥΩ̣
ΛΟΥ
καὶ τ[άδε]
ΙΙΙΙ Ω
20 προσ —
ΣΙΩ
ΑΝΑ
ΤΙ
Search Help
Contact Us