[ ] Delos — ca. 230 BC
1                               —σ—
                             —μεδ—
                             —μνα—
              — τιμὴ Δ𐅂𐅂· ξύλων Η—
5 [Πυρρα?]ίθου ·ΔΔΔ𐅃․․· Ε̣ὐ̣μ̣έ̣ν̣ει? —
        —οι καὶ Φιλίνοι εἰς τὴν —
        — Διονυσίοις ἐπὶ τὰς —
        —λ̣ιον πίτταν ἔδομε[ν]
        —ρ̣ί̣ου[․ ἄ?]μμ̣ον εἰς τ—
10         —ει ·Δ̣𐅃̣Ι̣Ι̣Ι̣Ι̣· Μετα[γειτνιῶνος?]
        —α̣ι τὰ ἐν τα̣ῖς —
         — πεύκη ·ΔΙΙΙ· σ—
         —ξι Η𐅃𐅂ΙΙ—
          —λ̣ίου—
15             —λλτ—
            —ιν̣λ—
            —λ̣ιλο—
             —νι—
Search Help