[ ] Delos — 265-255 BC
frg. a.1                                     — — — — —
                                 — — — κρατ․․
                                  — — #⁷ΤΟΣ․․
                           — — [ὁλ]κὴ ·𐅄Ι․․
5                             — [φιάλ]ην Θυεστα-
[δῶν — — — — — — — — — — — — — — — — Δ]ηλιάδων
       — [φιάλαι καρυωταὶ τρεῖς Χερσο]νησιτῶν
[τῶν ἐκ τοῦ Πόντου — — — — — — — — —] Δηλιάδων
                 — [φιάλη Βακχίου Κολο]φωνίου
10                           — [ἐπὶ Σωσι?]μάχο[υ]
frg. b.1         — λον —
[ἐπιδόν?]τος, ὁλ[κὴ —]
  — [ὁλκ]ὴ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃̣ —
  — [φιάλ]η Ναξίων τ[ῶν ἐκ Σικελίας]
5   — [Θυεσ]ταδῶν ἐπὶ Κ —
  — [ἐπι]δόντος ἐπὶ —
       — Ὠκυνειδῶ[ν]
       — Θυεσταδ[ῶν]
       — [Π]τολ[εμαίου]
frg. c.1           — [Θ]υεσταδῶν —
  — [ἐπ]ὶ Σωσιμάχου φιάλη —
  — [ὁ]λκὴ ·Η· ἐπὶ Χαρίλα φιά[λη]
     — ἐπὶ Μειλιχίδου φιάλη —
5   — [ἐπὶ] Μειλιχίδου τοῦ Ἐκ[εσθένου]
[ἐπιδό]ν̣τος Ἑρμίου, ὁλκὴ ·Η· —
        — ἐπὶ Πολύβου φιάλη Δ̣η̣[λιάδων χορεῖα?]
          — — αδων Πυθο — —
           — — — — — — —
Search Help