IG II² 3158
[ ] Att. — s. I p.
face A front.frg. a-b.1 σοὶ τάδ’ Ὀνήτωρ μῆλα, πατρώιε, σήματα νίκης
  Πυθώης ἱερῆς τ’ ἀντίθεμ’ εὐεπίης,
τὸν Νεμέη Θήβη τε καὶ εὐρύχορος Λε[βάδεια]
  μηδοφόνος τε Πλάται’ ἠγλά[ισαν στεφάνοις]
5 ἀσπίς τ’ Ἀργείη θώρηξ ⏑⏑–⏑⏑–⏑
  δισσάκι Ῥαριά[δος –⏑⏑–⏑⏑–]
Φοῖβε, σὺ δ’ εὐ[μενέως δέξαι τάδε δῶρα? ⏑–⏑]
  σ — —
face B left.frg. d.9 [— — Ὀν]ήτωρ
10 [— — δ]άφνηι
[— — — π]όρε Φοῖβος
   — — χορῶι
12a            vac.
13    — — τόσσον Ὀνήτωρ
   — — ἅπασα
face C right.frg. a.15 οὐδ[έ ποτ’ Ἀλκείδης τόσσον κλέος ἐσθλὸν ἀγώνων]
ἤρατο π[ολλὰ καμών, ὅσσον nomen viri]
τὸν βουλὴ ἔστε[ψεν ἐυπρεπέσιν στεφάνοισιν]
δώδεκα· π[έντε μὲν — —]
ἑπτὰ γ[ὰρ — —]
frg. b.20 #⁷#⁷#⁷
   ΕΙΡΗ#⁷ΕΛΑ#⁷
face C/D?.frg. x.22 [— δεύ]τερον? ευ̣ι̣α —
[— ἀπ]οκριδόν· ἀλλὰ μ — —
[— ἀθλο]φόρωι παλάμ[ηι]
25    — ον κλέος οὕνε[κα πάτρης]
   — #⁷υλος οὐκ ἐκ — —
[— ἐ]γώγε μὲν εὖ — —
       δὲ κατεκρ? — — —
           vac.
Search Help
Contact Us