[ ] Att. — s. III p.
1 — — — — ἐν Θριασ[ίῳ πεδίῳ? —
— — — τ]ῷ Ἑλληνικῷ #⁷ — —
— — Κλ]υμένην ἣ ἀπολέ[λοιπε —
— — κ]αὶ ἀμφία καὶ οἴκησι[ν —
5 — — — καὶ Εἰρήνην ἣ ἀπολέλοιπ̣[ε —
— καὶ Ἀ]ντίοχον οἷς καὶ δοθῆναι ο̣ —
— — — θῆναι γενέσθαι ἐν ταύταις —
— — — μενον ἐμαυτὸν ἐν τῇ διαθήκῃ —
— — Πρ]ωταγόρου καὶ αὐτὸς ὑπέγρα[ψα —
10 — — — ς πλέον ζεῦγος σκύφων ἀρ[γυρῶν —
— — — σαρίων ἕν, ὅτι ἂν ἐπιλέξητα[ι —
— — — οι τὸ τοιοῦτον εἶναι κράτιστ[ον —
— — Ἑ]κατομβαιῶνος τετράδι φθ[ίνοντος —
— — — τον χωρίον εἶναι καὶ ἰδιωτ[ικόν —
15 — κληρ]ονόμος ᾖ. δοῦναι δὲ αὐτῷ — —
— — μ]ερίσετε δὲ αὐτῷ χρόν[ον —
— — τῇ] πόλει προσηκέτω —
— — μαρ]τυρίου εἰδέναι ο̣ —
— — ἐ]ναντίον [τοῖς] ἄλλ[οις —
20 — — — ενδ —
— — — ρο —
— — — #⁷Λ —
Search Help