IG I³ 474
[ ] Att. — non-stoich. — 409/8 a.
face A.frg. II.1 [ἐ]πιστάται το͂ νεὸ το͂ ἐμ πόλει ἐν ℎο͂ι τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα, Βροσυν[ί]-
[δ]ες Κεφισιεύς, Χαριάδες Ἀγρυλε͂θεν, Διόδες Κεφισιεύς, ἀρχιτέκτο[ν]
[Φι]λοκλε͂ς Ἀχαρνεύς, γραμματεὺς Ἐτέαρχος Κυδαθεναιεύς,
[τά]δε ἀνέγραφσαν ἔργα το͂ νεὸ ℎος κατέλαβον ἔχοντα κατὰ τὸ φσέ-
5 [φισ]μα το͂ δέμο ℎὸ Ἐπιγένες εἶπεν, ἐχσεργασμένα καὶ ℎεμίεργα, ἐπὶ Διο-
[κ]λέος ἄρχοντος, Κεκροπίδος πρυτανευόσες πρότες, ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς
[ℎ]ε͂ι Νικοφάνες Μαραθόνιος προ͂τος ἐγραμμάτευσεν.
col. I.frg. II.8 το͂ νεὸ τάδε κατελάβομεν ℎεμίεργα·
ἐπὶ τε͂ι γονίαι τε͂ι πρὸς το͂ Κεκροπίο·
10    πλίνθος ἀθέτος με͂κος τετρά-
   ποδας, πλάτος δίποδας, πάχος
   τριℎεμιποδίος. | (v. 11) ΙΙΙΙ
   μασχαλιαίαν με͂κος τετράποδα,
   πλάτος τρίποδα, πάχος τριο͂ν
15    ℎεμιποδίον. | (v. 14) Ι
   ἐπικρανίτιδας με͂κος τετράπο-
   δας, πλάτος τρίποδας, πάχος
   τριο͂ν ℎεμιποδίον. | (v. 17) 𐅃
   γονιαίαν με͂κος ℎεπτάποδα,
20    πλάτος τετράποδα, πάχος
   τριο͂ν ℎεμιποδίον. | (v. 20) 𐅃
   γογγύλος λίθος ἄθετος, ἀντίμο-
   ρος ταῖς ἐπικρανίτισιν, με͂κος
   δεκάπος, ℎύφσος τριο͂ν
25    ℎεμιποδίον. | (v. 23) [Ι]
   ἀντιμόρο τοῖς ἐπιστυλίοις
   με͂κος τετράποδε, πλ[άτος πεν]-
   τεπαλάστο. | (v. 27) ΙΙ
   κιόκρανον ἄθετον [ἐπὶ τὸ]
30    μέτοπον τὸ ἔσο με͂κ[ος τρίπον],
   πλάτος τριο͂ν ℎεμιποδ[ίον, πάχος]
   τριο͂ν ℎεμιποδίον. | (v. 30) Ι
   ἐπιστύλια ἄθετα μ[ε͂κος ὀκτ]ό-
   ποδα, πλάτος δυοῖν π[οδοῖν]
35    καὶ παλαστε͂ς, πάχος [δίποδα]. | (v. 34) 𐅃
   ἐπιστύλια ἄνο ὄντα [ἔδε]
   ἐπεργάσασθαι με͂κος ὀκτόπο-
   δα, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ πα-
   λαστές, πάχος δίποδα. | (v. 38) ΙΙΙ
40   το͂ δὲ λοιπο͂ ἔργο ℎάπαντος
  ἐγ κύκλοι ἄρχει ℎο Ἐλευσινιακὸς
  λίθος πρὸς ℎο͂ι τὰ ζο͂ια, καὶ ἐτέθε
  ἐπὶ το͂ν ἐπιστατο͂ν τούτον. | (v. 42) ΙΙΙ
  το͂ν κιόνον το͂ν ἐπὶ το͂ τοίχο
45   το͂ πρὸς το͂ Πανδροσείο,
  κειμένον κιόνον | (v. 46) ΙΙΙ
  ἄτμετα ἐκ το͂ ἐντὸς ἀνθε-
  μίο ἑκάστο το͂ κίονος τρία
  ℎεμιπόδια.
50   ἐπιστυλίο ὀκτόποδος
  ἐπὶ το͂ τοίχο το͂ πρὸς νότον
  κυμάτιον ἐς τὸ ἔσο ἔδε
  ἐπιθε͂ναι.
  τάδε ἀκατάχσεστα καὶ
55   ἀράβδοτα·
  τὸν τοῖχον τὸν πρὸς νότο
  ἀνέμο ἀκατάχσεστον
  πλὲν το͂ ἐν τε͂ι προστάσει
  τε͂ι πρὸς το͂ι Κεκροπίοι.
60   τὸς ὀρθοστάτας ἀκατα-
  χσέστος ἐκ το͂ ἔχσοθεν ἐγ κύκλ[οι]
  πλὲν το͂ν ἐν τε͂ι προστά-
  σει τε͂ι πρὸς το͂ι Κεκροπίοι.
  τὰς σπέρας ἁπάσας
65   ἀρραβδότος τὰ ἄνοθεν·
  τὸς κίονας ἀραβδότος ℎάπαντας
  πλὲν το͂ν ἐπὶ το͂ τοίχο· τὲν κρεπῖδα ἐγ
  κύκλοι ℎάπασαν ἀκατάχσεστον.
  το͂ τοίχο το͂ ἐντὸς ἀκατάχσεστα
70   το͂ <γο>γγύλο λίθο τετραποδίας 𐅃ΙΙΙ.
  το͂ ἐν το͂ι Προστομαί[οι]
  τετραποδίας ΔΙΙ.
  τε͂ς παραστάδος
  τετραποδίας 𐅃̣ΙΙ̣.
75   το͂ πρὸς το͂ ἀγάλ[μ]ατος
  τετραποδίας ΙΙ.
  ἐν τε͂ι προστάσει τε͂ι πρὸς
  το͂ θυρόματος
  τὸμ βομὸν το͂ θ[υ]εχο͂
80   ἄθετον.
  τε͂ς ἐποροφίας σφεκίσκος
  καὶ ℎιμάντας ἀθέτος.
  ἐπὶ τε͂ι προστάσει τε͂ι πρὸς το͂[ι]
  Κεκροπίοι ἔδει
85   τὸς λίθος τὸς ὀροφιαίος τὸς
  ἐπὶ το͂ν κορο͂ν ἐπεργάσα-
  σθαι ἄνοθεν με͂κος τριο͂ν
  καὶ δέκα ποδο͂ν, πλάτος π[έ]ντε
  ποδο͂ν. | (v. 87) ΙΙΙ
90   τὰς κάλχας τὰς ἐπὶ τοῖς ἐπι-
  στυλίοις ἐχσεργάσασθαι
  ἔδει.
[λ]ίθινα παντελο͂ς ἐχσεργ[α]σμέ[να]
  ℎὰ χαμαί.
95   πλίνθοι τετράποδες με͂κος,
  πλάτος δίποδες, πάχος
  τριο͂ν ℎεμιποδίον, ἀριθμὸ[ς]. | (v. 97) ΔΙ
  μασχαλιαία με͂κος τετρά-
  πος, πλάτος τρίπος, πάχος
100   τριο͂ν ℎεμιποδίον. | (v. 99) Ι
100a           lacuna
frg. III.101    — — — — — — — α ελ
   — — — ατι ἀριθμ[ὸς]
[ℎεμίεργ]α χαμαί·
[πλί]νθοι ἐπικρανίτ[ιδες]
105 [με͂]κος τετράποδε[ς, πλάτος]
[τρ]ίποδες, πάχος τ[ριο͂ν]
   ℎεμιποδίο[ν]· μ[ιᾶς ἄτμετοι]
   πόδες ∶Ι̣ΙΙΙ ἀσ[τραγάλο].
   ℎετέρας ἀσ[τραγάλο τέτ]-
110    ταρες πόδε[ς ἄτμετοι καὶ]
   ℎεμιπό[διον].
   ἐπικρ[ανίτιδες]
   δα — — — — — — — —
   μ — — — — — — — —
115    — — — — — — — — —
col. II.frg. II.115    τούτον ℎεκάστο οὐκ ἐχσέργα-
   σται ℎο ℎαρμὸς ℎο ℎέτερος οὐδὲ
   ℎοι ὄπισθεν ℎαρμοί.
   με͂κος ℎέκποδες, π[λ]άτος δίπο-
   δες, πάχος ποδιαῖοι· | (v. 119) ΔΙΙ
120    τούτον ℎεκάστο οὐ[κ] ἐχσέργα-
   σται ℎο ℎαρμὸς ℎο ℎέτερος οὐδὲ
   ℎοι ὄπισθεν ℎαρμοί.
   τετράποδες με͂[κ]ος, πλάτος δίπο-
   δες, πάχος ποδιαῖοι· | (v. 124) 𐅃
125    τούτον ℎεκάστο οὐκ ἐχσέργα-
   σται ℎο ℎαρμὸς ℎο ℎέτερος οὐδὲ
   ℎοι ὄπισθεν ℎαρμοί.
   πεντέπος με͂κος, πλάτος δίπος,
   πάχος ποδιαῖος· | (v. 129) Ι
130    τούτο ἀργὸς ℎο ℎαρμὸς ℎο ℎέτε-
   ρος καὶ ℎοι ὄπισθεν ℎαρμοί.
   γεῖσα με͂κος τετράποδα, πλάτος
   τρίποδα, πάχος πεντεπάλαστα,
   λεῖ[α] ἐκπεποιεμένα ἄνευ κατα-
135    τομε͂ς. | (v. 134) 𐅃ΙΙ
   ℎέτερομ μέγεθος τὸ αὐτὸν· | (v. 136) 𐅃
   κυματίο καὶ ἀστραγάλο ℎεκατέρο
   ἄτμετοι ἐ͂σαν τέτταρες πόδες
   ℎεκάστο.
140    ℎετέροιν | (v. 140) ΙΙ
   ἄτμετοι ἐ͂σαν το͂ κυματίο τέτταρες
   πόδες, το͂ δὲ ἀστραγάλο ὀκτὸ πόδες.
   ℎετέρο | (v. 143) Ι
   το͂ κυματίο τρία ℎεμιπόδια ἄτμετα,
145    ἀστραγάλο τέτταρες πόδες.
   ℎέτερον | (v. 145) Ι
   τὲμ μὲν λείαν ἐργασίαν ἔργαστο,
   το͂ δὲ κυματίο ἀργοὶ πόδες ἐ͂σαν ℎὲχς
   καὶ ℎεμιπόδιον, ἀστραγάλο ἀργοὶ
150    πόδες ὀκτό.
   ℎετέρο
   κυματίο ἓχς πόδες ἀργοί,
   ἀστραγάλο ὀκτὸ πόδες.
   ℎέτερον | (v. 151) Ι
155    ℎεμίεργον τε͂ς λείας ἐργασίας. | (v. 154) Ι
   το͂ν ἀπὸ τε͂ς στοᾶς με͂κος τετράπο-
   δα, πλάτος τρίποδα, πάχος πεντε-
   πάλαστα, λεῖα ἐκπεποιεμένα
   ἄνευ κατατομε͂ς. | (v. 157) ΙΙΙΙ
160    γονιαία ἐπὶ τὲν πρόστασιν τὲν
   πρὸς ℎέο, με͂κος ℎέκποδε, πλάτος
   τετάρτο ℎεμιποδίο, πάχος
   πεντεπάλαστα· | (v. 162) ΙΙ
   τούτον το͂ ℎετέρο ℎε λεία μὲν ἐργα-
165    σία ἐχσέργαστο, τὸ δὲ κυμάτιον
   ἀργὸν ℎόλον καὶ ℎο ἀστράγ[α]λος·
   το͂ δὲ ℎετέρο ἀργο<ὶ> κυματ[ίο τ]ρε͂ς
   πόδες καὶ ℎεμιπόδιον, το͂ δὲ ἀστρα-
   γάλο ἀργοὶ πόδες πέντε.
170    ἐπὶ τὸν τοῖχον τὸν πρὸς το͂ Πανδροσε(ίο)
   με͂κος ℎεπτὰ ποδο͂ν καὶ ℎεμιποδίο,
   πλάτος τριο͂ν ποδο͂ν καὶ ℎεμιποδίο, | (v. 171) Ι
   ℎεμίεργον τε͂ς λείας ἐργασίας·
   με͂κος ℎέκποδον, πλάτος τριο͂ν
175    ποδο͂ν καὶ παλαστε͂ς, πάχος πεντε-
   πάλαστον ἐπὶ τὸν τοῖχον τὸν πρὸς
   το͂ Πανδροσείο· | (v. 176) Ι
   τούτο ἀστραγάλο ἄτμετοι πόδες
   πέντε.
180    αἰετιαῖοι το͂ν ἀπὸ τε͂ς στοᾶς με͂κο[ς]
   ℎεπτάποδες, πλάτος τριο͂ν ποδο͂[ν]
   καὶ ℎεμιποδίο, πάχος ποδιαῖοι, | (v. 181) 𐅃Ι
   ℎοῦτοι ℎεμίεργοι.
   ℎετέρο με͂κος πεντέποδε, π[λάτος]
185    τριο͂ν ποδο͂ν καὶ ℎεμιποδί[ο, πάχος]
   ποδιαῖοι, ℎεμίερ[γ]οι. | (v. 185) ΙΙ
   γεῖσα ἐπὶ τὸς αἰετὸς π[λάτος]
   πέντε ℎεμιποδίον, με͂[κος τεττά]-
   ρον ποδο͂ν καὶ ℎεμιπο[δίο, πάχος]
190    ποδιαῖα· τὲν λείαν ἐρ[γασίαν]
   ἐκπεποιεμένον· | (v. 191) Ι
   ℎέτερον ℎεμίεργον τε͂ς
   λείας ἐργασίας. | (v. 193) Ι
   θύραι λίθιναι με͂κος ὀκτὸ ποδο͂ν
195    καὶ παλαστε͂ς, πλάτος πέντε
   ℎεμιποδίον· | (v. 196) ΙΙΙΙ
   τούτον τὰ μὲν ἄλλα ἐχσεπεποί-
   ετο, ἐς τὰ ζυγὰ δὲ ἔδει τὸς λίθος
   τὸς μέλανας ἐνθε͂ναι.
200    ὀ͂ς το͂ι ℎυπερθύροι το͂ι πρὸς ἕο
   ℎεμίεργον. | (v. 201) Ι
   το͂ι βομο͂ι [το͂]ι το͂ θυεχο͂ λίθοι Πεν-
   τελεικο[ὶ] με͂κος τετράποδες,
   ℎύφσος [δ]υοῖν ποδοῖν καὶ παλαστε͂[ς],
205    πάχος ποδιαῖοι. | (v. 204) ΙΙΙ
   ℎέτερ[ο]ς τρίπο̣ς̣ [με͂]κ̣ο̣ς̣, ℎ̣[ύφσος]
[δυοῖν] π̣ο̣δ̣ο̣[ῖν καὶ παλαστε͂ς],
[πάχος ποδιαῖος]. | (v. 207) Ι
208a               lacuna
frg. VI.209    — — — — — ον ἐπὶ πλατε — — —
210    — — — — — ον
210a              lacuna
frg. IV+V.211    — — — — — — — — — ας
   — — — — — — — — vac.
[ἐπικρανῖτις με͂κος τε]τράπος,
[πλάτος δυοῖν ποδοῖ]ν καὶ ℎεμι-
215 [ποδίο, πάχος τριο͂ν] ℎεμιποδίον. | (v. 213) [Ι]
[γεῖσα ἐπὶ τὸς αἰετ]ὸς πλάτος
[πέντε ℎεμιποδίο]ν, με͂κος τετ-
[τάρον ποδο͂ν καὶ] ℎεμιποδίο,
[πάχος ποδιαῖ]α.
220 [ἀντίμορος τ]οῖς ἐπιστυλίοις
[με͂κος τετρ]άπος, πλάτος
[δίπος, πάχο]ς πεντεπάλαστος. | (v. 221) [Ι]
   — — — — — — οι περιόντες
[— — — — κ]ατὰ τοῖχον.
225 [με͂κος ὀκτ]όποδες.
[ℎέτερος μ]ε͂κος τετράπος. | (v. 226) [Ι]
[αἰετιαῖος(?) κ]αὶ με͂κος καὶ πλάτος
[τετράπο]ς καμπύλος. | (v. 227) [Ι]
   — — — — με͂κος καὶ πλάτος ℎέκπος. | (v. 229) [Ι]
230    — — — — — οι με͂κος τετράποδες.
[ℎέτερος] με͂κος τρίπος. | (v. 231) [Ι]
[— — — — με͂]κος πεντέπος. | (v. 232) [Ι]
   — — — — — — α με͂κος πεντέπος. | (v. 233) [Ι]
[Ἐλευσινιακὸ]ς λίθος με͂κος ὀκτόπος,
235 [πλάτος δί]πος, πάχος τριπάλαστο(ς). | (v. 235) [Ι]
[Ἐλευσι]νιακὸ με͂κος ℎέκποδε,
[πλάτ]ος τρίποδε. | (v. 236) [ΙΙ]
      vacat 0.185 ad spatium asperum
         0.255 ad lapidis finem
face B back.col. I.frg. V.237  — — — — — — — — — — — — — — — — —
πάντα ἐφα[ρμόσαι — — — — — — — — — — — —]
καὶ συντελέσα[ι — — — — — — — — — — — — —]
240 Δρόμον ἐργάζ[ετο — — — — — — — — — τὸ πλαί]-
σιον τὸ μέγα #⁷ — — — — — — — — — — — — —
Φανόστρατος — — — — — — — — — — — — — — —
ταύτες τὸς [— — — — — — — — — — — — — κολ]-
λε͂σαι καὶ ἀποχσ[έσαι — — — — — — — — — — —]
245           vacat 0.152
frg. VII.col. II.244a  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
245 τὸν ἀ[στρά]γ[α]λον ἐπ̣ιγ[ο]μφο͂σαι παρ[αλαβόν]-
τα τετορνε[υμ]ένον ∶ τὰ πλαίσια τὰ ἐπ[ὶ τὰς]
κλιμακίδας [τ]ὰ δ[έκα] ὄντα ἀναχσέσα[ι καὶ]
κο̣λλε͂σαι καὶ ℎ̣ομαλί[σ]αι πρὸς τὸν κανόν[α]
τὸν λίθινον ∶ τὸν ἀσ[τ]ράγαλον ἐπιγομφο͂-
250 σαι παραλαβόντα τε[τ]ορνευμένον ἐπὶ τ[ὰς]
κ̣λ̣ιμακίδας ∶ τὸ χσύλον τὸ γογγύλον
[ℎυποτε]τρᾶναι καὶ προσκολλε͂σαι ∶ τὸ κα̣-
[τάζευγ]μα τὸ ℎυπὸ γαστέρα ἐπὶ τὸ ἐπ̣[ι]-
[στύλιον κα]ὶ τὸν ὄνυχα ἁρμόσαντα κολλ[ε͂]-
255 [σαι καὶ ἀποχσύ]σαι καὶ λειᾶναι τὰ λοιπά  vacat
[χσυνζεῦχσαι τὲν] σελίδα καὶ τὰς κλιμακί-
[δας καὶ τὰ καλύμμ]ατα ἐκποιε͂σαι καὶ τὰ λ-
[οιπὰ χσυνζεῦχσαι] καὶ χσυντελέσαι.
258a           vacat 0.025 (minime)
frg. VIIA.col. II.258b fragmentum incerti loci (frg. VIIA):
259 [— — — ἐπιστυ]λίο[ις — — —]
260 [— — — ἐπιστ]υλί[οις — — —]
[— — — — πλ]άτ̣[ος — — —]
Search Help
Contact Us