[ ] Att. — c. 230 p.
1 Αὐ[ρ —
Αὐρ Ε —
2a vac. 1 vs.
3 παιδοτρίβ[ην — — —
ὑποπαιδοτρί[βην Αὐρ Πολλίωνα · ἡγεμόνα Γέλλιον]
5 Μουσαῖον
ὁπλομάχον Αὐρ [Διονύσιον, ἰατρὸν Αὐρ]
Ἀρτεμείσιον
7a   vac. 1 vs.
8 [Ἐρε]χθεῖδος
— — —
Search Help