[ ] Att. — post 212/3
face A front.1        — — τῶν
— τὸν κοσμη]τὴν
    — κ]αὶ Ἀθη
 — — Ἀχα]ρνεύς
4a         vac.
3 vs. perierunt
5  Τ — — — — —
5a 3 vs. perierunt
6  Λ — — — —
 Α․․κ
— ιο[ς][γρ]ιππ̣εῖ[νος]
              τα
10          υυ․․φρο
     π̣․․․τος ὁ κ[αὶ
— Π[ομπή]ιος Μάγνος
— διδάσκαλ]ος ἐφήβων?
     [ἀγων]οθέται
15 — — Ῥουφεῖνος — —
— θυ․․․․ Φιλοσόφου Αὐρ
16a     vac. 0.020
17 — μίωνος [․․] Αὐρρ
— νος Μαραθ
— ν Αὐρρ        Βε —
20 — — Ἀθμον
20a      vac. 0.017
21     πολέμα[ρχος]
21a — — —
face B right.22      Ἀ[ντιοχίδος]
Πο Αἴλ Ἀσ —
Πο Αἴλ Ἑρένν[ιος]
25 Ἔρως Παλλ[ηνεύς]
Φλ Θάλλος Α — — —
Αὐρ Ἐπαφρόδ[ειτος — — —]
     Ἀτταλ[ίδος]
Αὐρ Θεμ —
30 Αὐρ —
30a — — —
31 Αὐρ Εἰρηναῖος Σουνι
Αὐρ Ὑγεῖνος Μ[ο]υσικοῦ
Αὐρ Ἐπαφρόδ[ει]τος Με —
33a           vac. 0.026
34     ἐπένγρ[αφοι]
34a           vac. 0.022
35 Κλ Πυθο[κλ]ῆς Ε —
Κλ Χρόν[ιος] Εἰρ[ηναίου]
Αὐ[ρ] Καλαν[δ]ίω̣
Α̣ὐ̣ρ̣ Εὐτυχί[δης]
[Α]ὐρ Δα․․․․ο[ς]
40 Α[ὐ]ρ Εὐτύχη[ς]
Αὐ[ρ] Ἀρ[τε]μ —
       vac.
Search Help