IG II² 2163
[ ] Att. — s. II p.
See also:
col. I — — — — — —
1 ․․․․10․․․․ν̣αι
․․․․10․․․․ος
․․․․10․․․․ Μεγ
․․․8․․․․ Παννύ
5 ․․․8․․․․υ̣ς Ν̣ο(υ)ίο[υ]?
․․․7․․․ς Ἀγαθοδ
․․․7․․․οιος Γαίου
․5-6․․ώνιος Διο
․․․7․․․ν̣ Ͻ
10 ․․6․․․ήσιος Νικη
․4-5․φορος Μύστο(υ)
[Ἀρτε]μᾶς Ἀ<θ>η
․․․․ος Ἀττικοῦ
[Νου]μήνιος Εὐφ
15 [Φιλ]ότιμος Μενε
[Ἡρ]ακλᾶς Εἰρη̣ν̣αί
[Εἰ]σίων Ͻ
[Εἰσ]ίδοτος Βουλ̣ω?
[Ἀπολ]λών[ι]ος Ἰσιδ
20 ․․6․․․ριος Ͻ
․․․7․․․τιμος Λ vac.
[․․6․․․ Πορ]φυρ vac.
․․․․11․․․․․σα vac.
23a — — — — — — —
— — — — — — —
24 — — — — ος
25 — — — — ς Ͻ
25a — — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
26 — — — — ς
— — — — α
27a — — — — — — —
col. II.27b — — — — — —
28 Ε —
Ἵλα[ρος —
30 Ἀσκληπ —
Φίλων Διονυ vac.
Ὄνασος Ἀθ(η) vac.
Θεόδωρος Ζωπύ
Καρπίων Ζήνω
34a  5 vs. vacant
35 Φίλητος Γαίου
35a  3 vs. vacant
36 Κλαύ Ἐπίμαχος
Δαίδαλος Νικάνο
Ἑρμίας Ͻ Μειλή[σιος]
Σκρειβώνιος Φιλ̣
40 Μητρόβ[ιος —
Διονύσιος Πρι —
Ἑρμίας Ἐ[ρ]-
μίου Μελ[ι]-
τεύς
45    vac.
Search Help