[ ] Att. — c. 190-200
1                    ἀγα[θῇ]
                   τύχ[ῃ]
    τὸν περὶ ἀλκῆς 〚— — —〛
[ὁ κ]οσμητὴς τῶν ἐφήβων · Γ · Ἰο[ύλιος Κάσιος? — — — — — —]
5 ․․ τοῦ Παλλαδίου καὶ ὁ ἀντι[κοσμήτης — — — — — — — — — — — ]
[․]ος Μουσώνιος τούς τε συνάρχ[οντας καὶ τοὺς ἐφηβεύσαν]-
[τ]ας ἐπὶ ἄρχοντος Κλ · Δᾳδούχου [Μελιτέως ἀνέγραψαν, παιδο]-
[τ]ριβοῦντος διὰ βίου Νικοστράτου το[ῦ Ἱλάρου Παλληνέως, γραμματεύον]-
[τ]ος διὰ βίου Στράτωνος τοῦ Κιθαιρῶ[νος Ἀχαρνέως, ὑποπαι]-
10 δοτρίβης Εὐτυχιανὸς Ὑακίνθ[ου Σφήττιος].
col. I.11 ἄρχων
Ἰούλ Κάσιος
στρατηγός
 Μουν · Ἀνδρόμαχος
15 [κ]ῆρυξ
[Ἀλ]ήιος Σεκοῦνδος
[σ]ωφρονισταί
[Εὐ]τυχίδης Θεοδώρου Μελ
  ․․․7․․․ος Θεοδώρου [Με]λ
20   ․․․7․․․ν Ͻ Ἐρ̣γα[δ]ε[ύς]
20a   — —
col. II.21 γυμνασίαρχοι
 Βοηδρομιῶνα
Ἰούλ · Κάσιος
Πυανοψιῶνα
25  Μουν · Ἀνδρόμ[αχος]
Μαιμακτηριῶν[α]
 Μουν · Βαλερια[νός]
Ποσειδεῶνα
 Ἀλήιος Σεκοῦ[νδος]
30 Γαμηλιῶνα
  Εἰρηναῖος
Ἀνθεστηρι[ῶνα]
  Σπένδων
Ἐλαφηβολι[ῶνα]
35  Ἰούλ · Κάσι[ος]
[Μ]ουνυχιῶ[να]
․․․․Γ
Search Help