[ ] Att. — med. s. II p.
See also:
col. I.1 [— — — Σ]ωκρά vac.
[— — — Μ]ελίσ vac.
— — ίδος vac.
— — είδης Ἀγαθ vac.
5 [Ν][κ]ανδρος Παμφ vac.
— — — Ζωσίμ vac.
[— — α]νδρος Ἐπαφ vac.
— — — τος vac.
[— — Ἀσκ]λάπω vac.
10 [— — — Ἡ]ρακ vac.
10a — — —
col. II.11 ․․․․10․․․․η̣ς̣
Σύντροφος Εὐφροσ
Ἐπάγαθος Ͻ
Μέμ Ζώσιμος
15 Δειδᾶς Ͻ
Ἀγαθᾶς Ͻ
Γαμικὸς Ἐπαφ
Διονύσιος Ͻ
Χρύσανθος Ͻ
20 Ἀρέσκων Ͻ
Ἀφροδείσιος Εὐκάρ
Ἀβάσκαντος Εἰσιδ
Εἰσίδοτος Εὐπόρου
Ἀπολλώνιος Ἀφέλ(ους)
25 Ποντικὸς Πρείμ
Πυλάδης Παραμ
Καί(λιος) Ἑρμῆς
Λέων Ἀσυ̣[․․] vac.
[Ἀφ]ροδε[ίσιος — —]
30 — — —
Search Help