[ ] Att. — 140/1 aut 141/2
              in clipeo (1-3):
1                    ἀγα-
                  θῇ τύ-
                   χηι
ἐπ[ὶ ἄρ]χοντος Τιβ Κλ Ἀττάλου Σ<φη>ττίου,
5 κο[σμ]ητεύοντος ἱερέ<ω>ς Θεοῦ καὶ Θεᾶς Εἰ<ρη>να[ίου Ͻ]
Π[αιανι]έως, γυμνασιαρχοῦντος δι’ ὅλου τοῦ ἔτους
Φ[λ] v Στρατολάου Φυλασίου οἱ ἐκ τοῦ συνστρέμ[μ]ατ[ος]
ἔφηβοι τειμήσαντες τὸν κοσμητὴν καὶ τοὺς σω-
φρο[νισ]τὰς καὶ τὸν παιδοτρίβην ἀνέγραψαν
10 καὶ [τ]ὸν ὑποκοσμήτην Χάρητα Ͻ Γαργήττιον.
                  ἀγωνοθέ-
                    ται
12a sinistra in corona (13-16):
13 Γερμανι-
κείων
15 Φλα Στρατόλ̣α̣ο[ς]
Φυλάσιος
16a dextra in corona (17-20):
17 Ἁδριανείων
Ἀντίγονος
Ἀπολλωνίου
20 Μαραθώ̣νιος
Search Help