[ ] Aitolia — Thermos — 3rd c. BC?
       {²vacat}²
1 — — — κατώικησα̣ν̣ — — —
[— — —κ]ότοις οἰκίαν καὶ̣ τ̣ο̣ῖ̣ς̣ — — —
[— — —ν]τ̣ας τὰν οἰκίαν. ταν δὲ̣ — — —
— — —ο̣ι̣ς ἐν τοῖς ἰδίοις οἰκοπέδ[οις — — —]
5 [— — — τῶ]ν̣ ἐγγύων τῶν ἐπὶ ταῖς οἰκί[αις — — —]
— — —ισοντας ὅσοι κατ’ ἀρχὰς ἐπεπ̣— — —
— — —ν v των τᾶν οἰκιᾶν τὰν πρᾶξιν̣ — — —
[— — — ο]ἰ̣κίαι ἄχρι μὲν τᾶς Πυρρία στραταγ[ίας — — —]
[— — — τε]τ̣ελευτακότος τὸν υἱὸν τὸν ἐν Σάμα[ι πρᾶτον γενναθέντα (?) — — —]
10 [— — — τᾶς τε γ]ᾶ̣ς̣ καὶ τᾶς οἰκίας καθὼς ὑπὸ τῶν ἀρχιοικι[στᾶν — — —]
[— — — πέντε καὶ δέκ]α ἠτέων {²⁶ἐτέων}²⁶ τὰν αὐτὰν κυριείαν ὑ[πάρχειν καθὼς καὶ (?) — — —
— — —τ̣ερον διαλειπόντοις τῶν [— — — εἰ δέ κα μὴ υἱοὺς]
[ἔχων θυγατέρας δὲ τελευτάσ]ηι, εἶμεν καὶ ταύταις τὰν ἐ#⁷— — —
[— — — ἐ]χ̣ουσαι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον ε— — —
15 [․․c.7․․ εἰ δέ κα μὴ ἐκγόνους] ἔχων ἀδελφοὺς δὲ ἢ ἀδελ[φὰς τελευτάσηι, — — —]
[— —c.9— — τὰν αὐτὰν κυριεί]αν ὑπάρχειν καθὼς καὶ τοῖς ἐ[κγόνοις — — —]
[․c.6․․ εἰ δέ κα μὴ ἔχων μήτε ἀ]δελφοὺς μήτε ἀδελφὰς τ̣ελε̣[υτάσηι, — — —]
— — — μάτηρ αὐτῶν τινι [τῶν] οἰκ[ιστᾶν — — —]
— — — εἶμεν τᾶς τε γᾶς κα̣[ὶ] τ̣ᾶ̣[ς] οἰκ[ίας καὶ τοῦ τᾶς οἰκίας μέρεος — — —]
20 [— — — τὰν οἰκία]ν καὶ τὸ τᾶς οἰκίας [μ]έρος̣ τα— — —
[— — — δ]απάνας μὴ ε̣ἶ̣μ̣[ε]ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣[․]ν — — —
— — — ἁ γένος εἴ κα․․Λ․․ν συμπαρ— — —
— — — τοῦ τελε̣υ̣τ[ά]σ̣[α]ν̣τος̣ ὀνο[μα— — —]
— — — μήτε ἀδ[ελ]φο[․] μ̣ή̣τ̣ε̣ ἀ[δ]ελ̣[φα— — —]α̣ν— — —
25 — — —ο̣ν τὸν τ․․․8․․․․ τὸ τ̣ᾶς οἰ[κίας μέρος — — —]νδε̣— — —
— — —Ιο τῶν μ̣[ὲν] ἀ̣[να]λω̣μ̣άτ[ων — — —]ενε̣α— — —
[— — — π]α̣τ̣έρα μήτ̣ε̣ μ̣α̣τ̣έρ̣α μή[τε — — — ἐ]ν Σάμα̣[ι — — —]
— — —ωντί τινι τὰ ὑπά̣ρ̣χοντα — — —ουντων̣ — — —
[— — — α]ὐτοῖς κατὰ τοὺς νόμους τ̣[— — — λ]ειτουρ[γ— — —]
30 — — —τα καθὼς καὶ τοὺς ἄλλου[ς — — —]υειμεχ— — —
[— — — πέντε καὶ δέ]κ̣α ἠτέων εἴ κα τελευτά̣ση̣[ι — — —] τάνδε τὰ[ν — — —]
[— — — τῶ]ν̣ πέντε καὶ δέκα ἠτέων — — — ἀχθε̣ὶς ὑπὸ — — —
— — — — — — —Λι τῶν Αἰτωλῶν περὶ τᾶς[— — — κ]αὶ τῶν τε— — —
[— — — τοῖς] ἐγγί̣στοις κατὰ γᾶς μερισμ[ὸν — — — κ]ελευοντ̣— — —
                  {²vac.}²                       {²vac.}²
Search Help