[ ] Ionian Isl. — Leukas
1 [— — — γρά]μματα γε̣γραμμένα. εἰ [δέ τί κα]
[— — —] πάθωντι ἀφ’ ὧ<ν> κα ἐπινομε[ύωντι],
[— — —] εἶεν κ̣[ύ]<ρι>οι τὸν πάντα χρόνον. εἰ δέ τ[ι τῶν ἐν τᾷδε τᾷ δόσει γε]-
[γρα]μμέν̣ων μὴ ποιῆσαι ἁ πόλις καθὼς γέγραπ[ται, τὰ]
5 [περι]όντα πάντα ἔστω Βαθύου τοῦ Ἀγησάνδρου, Σωστ̣ράτ̣ου
[τ]οῦ Λαμίσκου, Διακρίτου τοῦ Σάθωνος, Δαμύλου τοῦ Δαμύ-
λ<ο>υ, Πολεμάρχου τοῦ Πολεμάρχου, Ἄνδρωνος τοῦ Σωτίω-
νος. στραταγός· Εὐκλείδας Διονυσίου. πρόβουλος· Εὐφρά-
νωρ Ἀρχελάου. πολέμαρχος· Ἀρκίων Ἀρκίωνος. μάρτυρες·
10 Σώστρατος Λαμίσκου, Ἀγήμων Τελέσωνος, Ἀριστομέ-
νης Λέοντος, Χάρμων Ἀρχάνδρου, Ἄνδρων Σωτίωνος, Ζεῦ-
ξις Δωρίωνος. εἰσήνεγκε Σώστρατος Λαμίσκου.
Search Help