[ ] Att. — med. s. I p.? — IG II² 1987a Add. (pt. 2.2 p. 815)
in superficie lapidis:
1 ΕΥΚΥ#⁷
ΩΗ̣Ι#⁷
face A.3 — — — ιο
Μενεσθε[ύς]
face B.5 Ἱεροκλῆς
Εὐκλῆς
face C.7 φίλοι
Ἱεροκλῆς
Μαρσύας
face A.10 Ἀρίσταιχμος
Διοπείθης
Ἰσέας Αἰνεί[ου]
ΖΗΒΗΙ#⁷Ι
ΗΙΛΙΙ#⁷
Search Help