[ ] Att. — 45/6 p.
See also:
1                 Ἀπόλλωσιν
ἐπὶ Ἀντιπάτρου νεωτέρου ἄρχοντος, γυμνασιαρχοῦν-
τος τὸ δεύτερον ὁλκήοις Τιβερίου Κλαυδίου Νο[υίου]
ἐξ Οἴου, ὑπηρετοῦντος Ἐράστο[υ ․․․․9․․․․]ου
5 Ἀναφλυστίου, ἀνθυπηρετοῦντο[ς — — —  — — —]
Ἀναφλυστίου.
col. I.7     Ἐρεχθεῖδος
      Λαμπτρεῖς
Δημήτριος Χαριξένου
10 Θεόδωρος [Ἐργ]α̣σίλου
Διο[κλεί]δης Δ̣ι̣[οκ]λέου[ς]
Ἀθή[ναιος Ἀθ]ηνίων[ος]
12a — — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
13      Α[ἰ]γ[η]ίδος?
13a        — demus —
14 ․ω̣․ά̣κ̣τ̣η̣ς̣ Δ[ιο]μήδο[υ]
15 — — — ς Ἀ̣γ̣α̣τ̣ύχου
— — —  — α̣κλέους
      [Πα]νδι[ον]ίδος
        Κυδ[α]θηναιεῖς
— — —     Κοίντου
20 — — —     — — ος
[— —      Ἀντιό]χου
․․να —    — — —
         [Παια]ν[ι]εῖς
Ἀθήναιος Ζωσίμου
25          Στειριεῖς
Πάμφιλος Ἱεροκλέους
       Λεωντίδος
27a         — demus —
28 Εἰσίδοτος — — —
Χρύσιππος — — —
30 Διονύσιος Διονυσίου
         Χολλεῖδαι
Ἀντιφῶν Δημητρίου
        ἐξ Οἴου
Ἀφροδείσιος Δημητρίου
35 Δημήτριος Δημητρίου
        Εὐπυρίδαι
Σωκράτης Σ — — —
Ἕρμαιος Ἑρ̣ — — —
Βόηθος — — —
40      Πτολεμ[αίδος]
      Φλυε[ῖς]
Ἀντίοχος — — —
Ἐπίκτητος — — —
Δημήτριος — — —
45      Ἀκα[μαντίδος]
       Σφ[ήττιοι]
Μένανδρος Δη — — —
Ἀγαθοκλῆς Ἀγαθοκ̣λέους
Ἀγαθοκλῆς Ἀγαθοκλέους
50         Ἕρμειοι
Πόθος v v v v Ἀσκληπιάδου
        Οἰνεῖδος
           Φυλάσιοι
Γάιος v v Κομίνιος
55 Ἰάσων v v Ἰάσωνος
         Θριάσιοι
Προσδόκιμος Ἀριστοδήμου
Ἐπάγαθος v Ἀριστοδήμου
       Ἀχαρνεῖς
60 Εὔκαρπος Εὐστρόφου
   Ζώσιμος
 Ἀφροδισίου
  Παλληνεύς
63a   — — —
col. II.64 Κεκροπίδ[ο]ς· Μελιτεῖς
65 Ἕσ<π>ερος Δημ<η>τρίου Ἐξ<υπετα>ιών {²⁶Ξυπεταιών}²⁶
Σωκράτης Εὐλογίστου
Ἁλαιεῖς Διονύσιος Νικαίου
Ἱπποθωντίδος· Αὐρίδαι
Ἡρακλέων Βάσσου
70 Ἐλευσείνιοι Δ̣ι̣ο̣ν̣ύ̣[σι]ος
Σω̣σ̣τ̣[ράτ]ου? Αἰαντίδος·
Μαραθώνιοι — — —ς Ͻ
Δημήτριος Λ̣ε̣ —
Ζώπυρος Τρικορ[ύ]σ[ιος]
75 Ἀντιοχίδος· — demus —
Ἀμ — — —  — — —
Διονύσιος — — —
Ἀπολ̣λ̣ω̣ —  — — —
Λ̣υ̣δ̣ό̣ς̣ — — —
79a — — —  — — —
80 Λεύκιος
Εὐκλῆς — — —
Σερα̣[πίων — — —]
Ἄκ[τι]ο[ς — — —]
Ἀσκλη[πι][δης — — —]
85 Διονύσιος Ͻ Ἁ[γ]νούσ[ιοι]
Γάιος v Ἰούλιος
Ἀττικός — — —
Ἄνθος — — —
Δείνα[ρχος? — — —].
89a — — —  — — —
90 Ἄ̣σ̣ι̣ο̣[ς — — —]
Λε̣ω —  — — —
Ἡρακλᾶ[ς — — —]
Ζμάραγδος Ͻ v Βούλων
Εἰσίων Λυκομήδου, Πρεῖμος
95 Πάμφιλος [Ἐγκ]ο̣λπίου
Σεκοῦνδος Σώφρων[ος]
Συφέρων Δημητρίου
97a — — —  — — —
— — —  — — —
98 — — —  — — — ου
— — —  — — — ς
100 — — —  — — — ου
— — —  — — — #⁷
— — —  — — ος
— — —  — — ο
— — —  — — ος
105 — — —  — — ος
— — —  — — — ος
— — —  — — — ς
— — —  — — — ις
— — —  — — — ς
110 — — —  — — — δος
Κάσανδρος Πυθοκρίτου
Ἁφροδίσιος Εὐημ<έ>ρου
Δημήτριος Τρύφωνος, Γάιος Ἕλενος
Συμφέρων Καρποδώρου
115 Ἀθήναιος Ἀντιόχου, [Σ]ωκράτης
Παράμονος Ζωσίμου, Σ̣εῖμ̣ος
Φιλόμουσος, Χαρμόσυνος
Ἀφ<θ>όνητος, Ἀφροδείσιος
Ἀριστείδης, Ἡρακλέων
120 Ζώσιμος, Ἕσπερος
Διονυσόδωρος, Βάσ<σ>ος
Διόδωρος, Ἡρακλέων
Ζώσιμος, Ξάνθος
— — —
Search Help
Contact Us