[ ] Att. — non-stoich. — 383/2
1 γραμμ[ατεύς — — —]
Κλείδ[ημος Αἰνησ — —  — — —]
οἵδε δι[εδικάσαντο ἐπὶ Φανοστράτο ἄρχοντος]·
         Μα — — —  — — —  — — —
5          ἀν[τὶ — — —  — — —  — — —]
        Ἐπ — — —  — — —  — — —
         ἀντ[ὶ — — —  — — —  — — —]
         Δαμ — —  — — —  — — —
         ἀν[τὶ — — —  — — —  — — —]
10          Δημ — —  — — —  — — —
         ἀν[τὶ — — —  — — —  — — —]
        Ἀρι — —  — — —  — — —
         ἀν[τὶ — — —  — — —  — — —]
         Τη — — —
15          ἀν[τὶ —]
         Δημ — — —
         ἀν[τὶ]
         Φιλ — — —
         ἀ<ν>[τὶ —] Σ — —
20          #⁷․[—]
22          Βι — — —
         ἀν[τὶ —]
         Λ — — —
25          ἀν[τὶ —]
         Γι̣ — — —
         ἀν[τὶ —]
lacuna versuum quattuor
32          Αι̣ — — —
         ἀν[τὶ—]
         ․ — — —
35          ἀ[ντὶ —]
         Λι — — —
         ἀν[τὶ —]
         Τε — — —
         ἀν[τὶ —]
40          Πλ — — —
         ἀν[τὶ —]
        Ἐπι — — —
         ἀντ[ὶ —]
         Τι — — —
45 lacuna versuum fere septem
47          Χ — — —
         ἀ[ντὶ —]
         Τ — — —
50          ἀ[ντὶ —]
         Α — — —
         ἀ[ντὶ —]
         Τ — — —
         ἀ[ντὶ —]
55          Δ — — —
         ἀ[ντὶ —]
         Δ — — —
         ἀν[τὶ —]
         Οι — — —
60          ἀν[τὶ —]
         ΓΙ — — —
         ἀν[τὶ —]
         Αι — — —
         ἀν[τὶ —]
65          Λυ̣ — — —
         ἀν[τὶ —]
         ․ — — —
         ἀ[ντὶ —]
         ΑΝ — — —
70          #⁷ — — —
         ἀν[τὶ —]
lacuna versuum trium
75          ․νι — — —
         ἀν[τὶ —]
         ․ν — — —
         Ἀρ — — —
         ἀν[τὶ —]
80          Πι — — —
         ․ —
Search Help