[ ] Att. — non-stoich. — init. s. IV a.
See also:
col. I.5             vac.
[— demus — ἀντὶ Θ]εοδώρο
[— demus — ἀντὶ | Π]ολυκράτος
[— demus — ἀν]|τὶ Δημητρίο
            vac.
col. II — — — — —
1 [ἐγρ]αμμά[τευεν]·
[οἵ]δε διεδικάσαν[το χορηγοῖς]?
κατὰ τὸ το͂ δήμο [ψήφισμα]·
Ἐπ<ι>κράτης Δημο[κράτο ἐκ Κεραμέων]
5 Πυθόδωρος Πυθ — —  — — —
Σωσίστρατος Κηρυ[κίωνος — — —]
Κηρυκίων Σωσιστρ[άτο — — —]
Φιλοκράτης Φιλο — —  — — —
Σμικρωνίδης Με — —  — — —
10 Ἀρίστανδρος Λυ[κίνο Οἰναῖος]?
Ὀνήτωρ Ὀνασαντ[ίδο — — —]
Ἀρισ<τ>οφῶν Ναυκ[λέος Λακιάδης]
Φειδεκράτης Ἀρ — —  — — —
Κτήσων Φρύνο ἐ[κ Κεραμέων]?
15 Ῥοῖκος Φιλίνο — — —
Μνησίστρατος Φ — — —  — — —
Καλλίμαχος Με — — —  — — —
Φιλόστρατος Μ — — —  — — —
Λύκων Γλαυκέ[το — — —]
20 Πρᾶος Ξενοκ — —  — — —
Ἄδειστος Πο — — —  — — —
infra col I-II.22 θεοί·
Σάτυρος Νικ — —  — — —
             vac. 0.032
vs. 24-37 exarati sunt quasi radii sint circuli
[— — —  — — —]
24 Κη[φισιεύς]
25 Θεοκλ —  — — —
Κηφισιεύ[ς]
Εὐχαρίδης — — —
ἐκ Κηδῶν
Πολυκλῆ[ς — — —]
30 Λαμπτρε[ύς]
Ἀριστοκρ[άτης — — —]
Λαμπτρε[ύ]ς
Φρύνιχο[ς — — —]
Εὐωνυμ[εύς]
35 Εὐκο —  — — —
Ἀναγ[υράσιος]
Ἀρ — —
— —
Search Help