[ ] Att. — c. 180 p.
1 ἐπ’ ἄρχοντος Ἀθηνοδώρου τοῦ Ἀσμένο[υ]
τοῦ καὶ Ἀγρίππου Ἰταίου γʹ πρυτανείας οἱ
πρυτάνεις τῆς Ἀτταλίδος φυλῆς τιμήσαν-
τες ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἀισίτους vv ἀνέγραψαν.
5 ἐπώνυμος Εὔπορος Ἀθηναίου Ἀθμονεύς
col. I.6     Σουνιεῖς
ἐξηγητὴς Πό Αἴλ Θεόφι-
    λος
ἱερεὺς Εὐφράνωρ
10 Πό Αἴλ Φαῖδρος
Εὔδοξ<ο>ς Ͻ
Εὐτυχίδης Φιλοκράτους
Εὔκαρπος Φιλοκράτους
Δημοσθένης Ͻ
15 Τερψίλ<α>ος Ἀντιφῶντος
Τρύφων Πραξιτέλους
Χρῆστος Δειφίλου
Εὔπορος Καρποδώρου
Διονύσιος Ͻ
20 ․ Ἄλβιος Εὐκάρπου
Ταξικλῆς Πρ<ω>τογένους
Τ[ι]β Κ<λ> Παράμονος
   [γ]<ν>ούσιοι
(Μ)άρ<κ>ιος? Σέυηρος
25 (Μ)άρ<κ>ιος? ΚΑΙΡΑΝΤΟΣ
Ἀλλήιος Ἀ<ν>τίγονος
Τυρμεῖδαι
Βερν<ι>κ<ί>δης <Ἀθ>ηναίου
γραμματεὺς βουλευτῶν Ἅγνος Ͻ Ν
col. II.42  Ἀθμονεῖς
Ἐλευσίνιος Σωτίωνος
Λεωνίδης Σωτίωνος
45 Ἀμώμητος Δημητρίο[υ]
Δημήτριος Ἀμωμήτου
Εἰ<ρη>ναῖος Ἐπικτήτου
Συμφέρων Ἐπικτήτου
Κλ Φίλητος
50 Διοκλῆς Διονυσίου
Ἅγνος Ͻ
Κλ Νίγερ
Ἀντίοχος
Αὐρμμώνιος
55 Αὐρ Δαμᾶς
Ἀπολλώνιος Διονυσο(δώρου)?
Α<ἴλ> Ἑρμ[ί]ας
Δείδιος Ἀθήναιος
Γενέθλιος Ἀντιόχου
60 <Ἡρ>άκλει<ο>ς? Διονυσίου
Κο(ρυ)δαλλε<ῖς>
Στέφανος Διονυσίου
Π<ρ>ο<β>αλί[σιοι]
Αἴλ Πόπλιος
col. I.30 ἀίσιτοι
Ἰο[ύ]λ Ἱεροφάντ[ης]
[Αἴλ Δ]ᾳδοῦχος
[Μέ]μ [ἐ]πὶ [βω]μῷ
[κ̣ῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου] Φιλότιμος <Ἀρ>κεσιδήμο(υ)
35 [γραμματεὺς βουλῆς καὶ δήμ]ου Ἀσκληπιάδης
            — — —  — — εύς
[περί τ] [βῆμα — — Διο]ν<υ>σίου
[ντιγραφεὺ]ς [Ἀθ]ήναιος Ε<ὐ>όδου
ἱε[ραύλης Ἀ]φροδείσιος Ἐπ[αφ]ρ[οδ]ε<ίτ>ου
40 πὶ [Σκιάδος] Ἑρμείας Ͻ Ἀ<ζη>νιεύς
ὑπογραμματεὺς Μύρων Ͻ Λαμπτρεύς.
Search Help
Contact Us