[ ] Att. — p. post 180/81 p.
frg. b              [ἀγαθῇ τύχῃ]
1 [νείκη]ς τοῦ Αὐτοκράτορος [Μάρκου Αὐρηλίου]
Κομμόδου Ἀντωνίνου Σ[εβαστοῦ ἐπ’ ἄρχοντος — —]
χους Βησαιέως, πανηγυριαρ[χοῦντος καὶ ἐπιμελητεύοντος? τῆς]
πόλεως Ἰο vv Ἱεροφάντου, σ[τρατηγοῦντος ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας]
5 Αἰολίωνος [Φλυέως, Β]οηδρομι[ῶνος — — — — οἱ πρυτάνεις τῆς]
Ἀντιοχίδος [φυλῆς] τιμή[σαντες ἑαυτοὺς καὶ τοὺς]
[ἀ]ισίτους ἀνέ[γραψαν].
frg. c.col. I.8 [ἐπών]υμος v  Αἴ Λεύ
[Πα]λληνεύς
10 [Δημοσ]θένης Ἄνθου
[Ἀττικ]ὸς Ἄνθου
— — — ιτέλης
12a — —
frg. a.col. I.13  Λο(ύκιος) —
 Αἴ Φ —
15 Ἱερ —
 Κλ Μ —
Ἀριστ —
 Κτῆτος Ἐπιγόνου
 Διονύσιος Γλαύκου
20  Κλ Νικηφόρος
 Μεγαλῖνος Ἀφροδισίου
 Χαιρέας Διογένους
Ἀριστόβουλος Ζωσίμου
 Φλ Στέφανος
25 Ἀναφλύστι[οι]
 Αἴ Μᾶρκος
 Κλ Σεραπίων
Ἰού Καικιλιανός
 Τιμοκράτης Καρπο[φό]ρου
30 Σημαχίδαι
 Εἰσίδωρος Ͻ
 Θρασύβουλος Ἀριστί[ωνος]
 Εὐριπίδης Πρείμου
Ἐπιτυγχάνων Ͻ
35 Ὀνήσιμος Εἰφικράτους
ἀίσιτοι
Ἰο Ἱεροφάντης
 Αἴλ Δᾳδοῦχο[ς]
Ἑρέννιος Ἱεροκῆρυ[ξ]
40  Κλ ἐπὶ βωμῷ.
40a      vac.
col. II.41    Ι —
   Αἰμ — — —
   Αἰμ — —
   Τίτιος Μο̣․․․#⁷ΟΣ
45 Ἀλωπεκῆθεν
   Χρυσέρως Ͻ
   Δείφιλος Χαρεισίου
   Νικόμαχος Ͻ
   Δείφιλος Ͻ
50 Φυρνήσιοι
  Ὑγεῖνος Ἀρχιμήδους
51a          vac.
52 Κριωεῖς
   Νικόσ<τ>ρατος Νικίου
   Β̣α̣ριγη̣ς
55    ․․6․․․της Ͻ
      vac.
Search Help
Contact Us