[ ] Att. — post med. s. II p. — IG II² 1773a Add. (pt. 2.2 p. 814)
See also:
1 — — — — — — #⁷ΗΙ — — —
[οἱ πρυτάν]εις τῆς Ἁδρια-
[νίδος φυλ]ῆς πρώτης πρυ-
[τανευούσης τι]μήσνατες ἑαυ-
5 [τοὺς καὶ το]ὺς αἰσείτους
[ἀνέγραψα]ν κηρυκεύ-
[οντος βο]υλῆς καὶ δή-
[μου ․․5․․]Ι — — #⁷
Search Help