[ ] Att. — stoich. — post med. s. V a. — IG II² 1604* Add. (pt. 2.2 p. 811)
1 δό[κιμα καὶ ἐντελε͂]·
Τα[υροπόλη]
δόκιμ[α καὶ ἐντελε͂]·
Δανά[η]
5 δόκιμ[α καὶ ἐντελε͂]·
Παγκ[ράτεια]
δόκιμ[α καὶ ἐντελε͂]·
Παρα — —
δόκιμ[α καὶ ἐντελε͂]·
10 Θέαμ[α]
δόκιμ[α καὶ ἐντελε͂]·
Καλ[λ — —]
δόκ[ιμα καὶ ἐντελε͂]·
Αν — — —
15 δ[όκιμα καὶ ἐντελε͂]·
Π — — —
— — —
Search Help