[ ] Att. — non-stoich. — ante med. s. IV a. — IG II² 1590a Add. (pt. 2.2 p. 810)
1 — — — — — — — — — — — — —Α̣Δ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —Α̣Ν̣[․]Ο— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․10․․․․ τὴ]ν Συπταλ[ίαν] {²⁶Ψυττάλειαν}²⁶ Μύρω[ν — — —  — — —]
[ἐγγυηταὶ] Σμικυθίων Σμικύθο Ἐλευσίνιο[ς — — — — — —]
5 [— — — Ἐ]λευσίνιος ⋮𐅄ΔΔΔ⋮ τὴν Βο<σ>φαγέαν [Ναύμαχος]
․․6․․․δο Περιθοίδης ⋮ ἐγγυηταὶ Ναυσιγένης Να[υσικλέος]
[Ἀν]αγυράσιος ⋮ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂⋮ Βοειοτομίαν ⋮ μι(σθωτὴς) ⋮ 〚Διόφαντο[ς — — — ⋮ ἐγ(γυητὴς) ⋮]
〚Ἁγνόθεος〛 Πειραιεὺς ⋮𐅂𐅂ΙΙΙ⋮ Κολοῦριν Ναύμα[χος — —]-
[․]δ̣[ο] Περιθοίδης ⋮ ἐ̣[γ]γυη̣[τὴς] Σμικυθίων Ἰσον[ό]μ[ο — —]
10 ․․ ⋮Δ𐅃𐅂⋮ κεφάλ[αιον — — —]𐅂𐅂ΙΙΙ.  vac.
Search Help