[ ] Att. — stoich. 40 — c. 329/8
1 ․․․․10․․․․ντη — — — — — — — — — — —
․․․․10․․․․οντο — — — — — — — — — — —
․․․․9․․․․εων χα — — — — — — — — — — —
․․․․9․․․․χαλκο — — — — — — — — — — —
5 ․․․․9․․․․ον κεφ[αλ — — — — — — — — — —]
․․․․9․․․․ καὶ πο — — — — — — — — — — —
[․․․ ἀριστ]ερὰ χεί[ρ — — — — — — — — — — —]
․․․8․․․․μη μικρά — — — — — — — — — — —
[․․6․․․ ο]ὐκ ἔχων οὐ[δέ — — — — — — — —]
10 [․․6․․․ λ]εβήτιον ο — — — — — — — — — — —
[․․․ ὠμο]βόϊνα παντ[οδαπά — — — — — — — —]
․․6․․․της πεπλοθ[ήκη — — — — — — — — —]
[․․․․ θ]ήκην χαλινο — — — — — — — — — —
․․5․․ ἧλοι καὶ σιδ[ηρ — — — — — — — — — —]
15 [․․ σιδ]ηροῦς εἷς· ἀσ[πιδ — — — — — — — τάδε]
[προσπ]αρέδοσαν ταμ[ίαι οἱ ἐπὶ Λυκίσκου ἄρχοντος]
[ταμία]ις τοῖς ἐπὶ Πυ[θοδότου ․․․․․․․17․․․․․․․․]
․․5․․Η̣ΗΔΔ𐅃 καὶ Ε#⁷[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ τάδ]-
[ε προσ]παρέδοσαν [ταμίαι οἱ ἐπὶ Θεοφράστου ἄρχο]-
20 [ντος Φ]ιλοκλῆς κα[ὶ συνάρχοντες ταμίαις τοῖς ἐπὶ]
[Λυσιμ]αχίδου· σ#⁷[․․․․․․․․19․․․․․․․․․ τάδε προσ]-
[παρέδ]οσαν ταμ[ίαι οἱ ἐπὶ Ἀριστοφῶντος ταμίαις]
[τοῖς] ἐπὶ Κηφισ[οφῶντος ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[․․ ἀσ]πίδας χα[λκᾶς — — — — — — — — — —]
25 ․․․․ Ἀργολι[κ — — — — — — — — — — — —]
․․․․ Πλατα[ϊκ — — — — — — — — — — — —]
․․․․ τῶν στ — — — — — — — — — — — — —
․․5․․σ̣πι̣ — — — — — — — — — — — — — —
Search Help