[ ] Att. — non-stoich. 30-35 — 57/6
1 [ἀγαθῆι τύχηι· ἐ]πὶ Διοκλέους τοῦ Διοκλέ[ο]-
[υς ἄρχοντος], ταμιεύοντος Ἀρόπου τοῦ Σε-
[λεύκου — — —]ως Ἡροϊστῶν τῶν Διοτίμου
[καὶ Ζήνωνος? κ]αὶ Παμμένου, ὧν ἀρχερανιστὴς
5 [Ζηνίων? Διοτί]μου Μαραθώνιος· ἔδοξεν τῶ[ι κοι]-
[νῶι τῶν Ἡρ]οϊστῶν, προνοηθῆναι τῆς [προσ]-
[όδου ὅπω]ς οἱ ἀποδημοῦντες τῶν Ἡ[ροϊσ]-
[τῶν καθ’ ὁν]δηποτεοῦν τρόπον διδῶ[σι εἰς]
[τὴν θυσίαν?] δραχμὰς τρεῖς, οἱ δὲ ἐπιδη[μοῦν]-
10 [τες καὶ] μὴ παραγινόμενοι ἐπάναγκ[ες]
[ἀποδιδῶ]σι τὴν φορὰν τὰς ἓξ δραχμ[ὰς ἐ]-
[ὰν καὶ μὴ? λάβ]ωσιν τὰ μέρη· ἐὰν δὲ μὴ διδ[ῶσι]
[τὴν φοράν, ἔ]δοξεν μὴ μετέχειν αὐτο[ὺς]
[τοῦ ἐράν]ου ἐὰν μή τινι συμβῆι διὰ πέ[ν]-
15 [θος ἢ διὰ ἀ]σθένειαν ἀπολειφθῆναι· ὁμ[οί]-
[ως δὲ ἔδοξ]ε ἐμβιβάζειν ἐξεῖναι τοῖς [τε]-
[λοῦσιν ἔραν]ον δραχμῶν τριάκοντα κα[ὶ]
— — — — — ων ἓξ δραχμῶν καὶ μὴ π․c.3․
․․․c.9․․․, ὑπὲρ τούτων δὲ ἀναδιδ[όν]-
20 [αι τὴν ψῆφον — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us