Decree concerning sacrifices.  Lower part of a large marble stele, in two joining fragments.
[ ] Caria — Lagina — ca. 350-300 BC — EA 34 (2002) 1, 1 — SEG 52.1064
[— — — — — — — — — — — — —]
[․]ο[— — — — — — — — — — — —]
ὁ̣σίως κα̣[ὶ εὐσεβῶς, δεδόχθαι· ἀποθ]-
ύειν κατὰ πα[τρίους νόμους ὑπὲρ αὐτῶ]-
ν, εὐεργέτας ἀ[ναγράφειν αὐτοὺς καὶ]
5 ἱδρύσασθαι δὲ βω[μὸν καὶ ναὸν? ὑπὲρ τοῦ]
δαίμονος Λερω καὶ̣ [— — — — — — θύ]-
ειν Λέοντα τὸν ἱερεία ἔ[ριφον νέον? καὶ]
κριὸν ἑκάστου ἐνιαυτοῦ̣, [θύειν αὐτὸν]
καὶ κοσινας· δίδοσθαι δὲ καὶ μ̣[έρη ἐντε]-
10 λῆ Λερωι ἐκ τῆς κατ’ ἐνιαυτὸν θυ̣σί̣α̣[ς]
καὶ κωλέαν ἐξαίρετον· εἶναι δὲ ταῦτα
αὐτῶι καὶ τοῖς ἐκγόνοις· συντελεῖν δὲ
ταῦτα καὶ τοὺς ἐπιγινομένους ἱερεῖς·
καὶ εἶν̣α̣ι̣ ταῦτα συντελοῦσι{σι}ν {²⁶συντελοῦσιν}²⁶ αὐ-
15 τοῖς λώιον καὶ ἄμεινον.
Search Help