[ ] Att. — non-stoich. 36-45 — c. 266 a.
See also:
1 — — — — — — — — μάχου Παλληνεὺς εἶπε[ν]·
[ἐπειδὴ — — —] πρότερον κατασταθεὶς στ[ρατη]-
[γὸς ἐπὶ τοὺς] ὁπλίτας τὴν πᾶσαν ἐπιμέ[λειαν ἐ]-
[ποιήσα]το τοῦ τά τε σιτοβολεῖα ἐπισκευα[σθῆ]-
5 [ναι ἐν τῶ]ι χωρίωι, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς τοῦ σίτου κ̣[αὶ βελ]-
[ῶ]ν̣ παραθέσεως ἐφρόντισεν, καὶ νῦν δὲ πάλιν χε[ιροτον]-
ηθεὶς στρατηγὸς ὡσαύτως πεφρόντικεν τοῦ τ[ό τε]
[φρ]ούριον ἐπισκευασθῆναι καὶ τὰ βέλη καὶ σῖτον κ[αὶ]
[τ]ἆλλα τὰ πρὸς τὴν σωτηρίαν παρακεῖσθαι τοῖς σ[τρατ]-
10 [ε]υομένοις ἐπὶ Σουνίου, διατελεῖ δὲ καὶ καθ’ ἰδίαν ἑ-
[κάστ]ωι εὔχρηστον ἑαυτὸν καὶ ἴσον παρασκευάζων· ὅ-
[πως ἂν οὖ]ν ἐφάμιλλον εἶ τοῖς καθισταμένοις ἐπὶ τὴν χώ-
[ραν ταύ]την φιλοτιμεῖσθαι πρὸς τοὺς ἰδίους πολίτας
[εἰδόσιν ὅτι χάριτας] ἀξίας κομιοῦνται· v ἀγαθῆι τύχηι
15 [δεδόχθαι Ἀθηναίων] τοῖς στρατευομένοις ἐπὶ Σουν[ίου]
[ἐπαινέσαι — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help