[ ] Att. — non-stoich. — c. 277/6
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — Ο — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — τὸ]ν νόμον, ἔδοσαν [δὲ καὶ ταφικὸν τοῖς]
[μεταλλάξασιν τὸ γεγραμ]μένον ἑκάστωι κατ[ὰ τὸν νόμον καὶ πα]-
[ρα]δε[δ]ώκασι[ν] ἀργυρ[ί]ου περιὸν ⋮Χ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ⋮ ἐπε[μελήθησαν δὲ καὶ]
5 [τῶ]ν [ἄ]λλων ἁπάντων [μ]ετὰ τῶν ἡγεμόν[ω]ν κα[λῶς καὶ φιλοτίμως· ὅ]-
[πω]ς ἂν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες εἰδῶσιν οἱ ἀ[εὶ καθιστάμενοι εἰς]
[τὰ]ς ἐπιμελείας ὅτι [τ]ιμηθήσονται ὑπὸ τοῦ [κοινοῦ ἀξίως τῶν εὐ]-
[ερ]γετημάτων· ἀγαθ[εῖ] τύχει, δεδόχθαι τοῖς θ̣[ιασώταις, ἐπαινέσαι]
[τό]ν τε ταμίαν καὶ τὸν ἐπιμελητὴν καὶ τὸ[ν γραμματέα καὶ τὸν ἀν]-
10 [τι]γραφέα καὶ τὸν γραμματοφύλακα καὶ σ[τεφανῶσαι ἕκαστον αὐ]-
[τῶ]ν 〚καὶ στεφανώσα[ι] ἕκαστον αὐ[τῶν〛 θαλλοῦ? στεφάνωι δικαι]-
οσύνης ἕνεκα κα[ὶ φ]ιλοτιμίας [καὶ εὐσεβείας τῆς περὶ τοὺ]-
ς θεούς. ἀναγρά[ψαι] δὲ τόδε τὸ ψή[φισμα ἐν στήληι λιθίνει]
καὶ τὰ ὀνόματα κ[αὶ] στῆσαι ἐν τ — — — — — — — — — — — —
15 μερίσαι δὲ αὐτοῖ[ς] τὸν ταμίαν τ[ὸν ταμιεύοντα τὸν]
[ἐν]ιαυτὸν τὸν ἐ[πὶ] Γλαυκίππου [εἰς ἀνάθημα καὶ]
[θυσί]αν ⋮ΔΔΔ⋮ δρα[χμ]ὰς ἐκ τῶν ὑ[πολοίπων? —]
․․․․ον καὶ τὸ [προπ]έρυσι ΝΕΜΕ — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us