Honorific decree for the prytaneis of Hippothontis.  Stele of gray marble, broken on all sides. Non-stoich. c. 40.
[ ] Attica — Athens — Agora — bef. 178/7 BC — IG II² 914 — S. Dow, Hesperia Suppl. 1 (1937) 116, 60 — Agora XV 193
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — κ]α[ὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου Θρά]-
[σιππον Καλλίου Γ]α̣ργήττ̣[ιον καὶ τὸν γραμματέα τῆς]
[βουλῆς καὶ τοῦ δ]ήμου Φανο[— — — — c.19 — — — —]
[— c.5 — καὶ τὸν ὑ]πογραμματέ[α — — — c.18 — — — —]
5 [— 2-3 — καὶ τὸν κήρ]υ̣κα τῆς βουλῆς [καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν Εὐ]-
[κλέους Βερενι]κίδην καὶ τὸν α[ὐλητὴν Νεοκλῆν Ἀσκληπι]-
[άδου Βερενικί]δην· ἀναγράψα[ι δ]ὲ̣ [τόδε τὸ ψήφισμα τὸν]
[γραμματέα τὸ]ν κατὰ πρυταν[ε]ίαν [ἐν στήλει λιθίνει]
[καὶ στῆσαι ἐν τῶι] πρυτανικῶι· εἰς δὲ̣ [τὴν ἀναγραφὴν τῆς]
10 [στήλης καὶ τὴν] ἀνάθεσιν μερίσαι τ[ὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ]
[γενόμενον ἀνά]λωμα.
col. I.12 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
15 [— — — —]
[— — — —]ς
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
20 [— — — —]
col. II.21     Πειραιεῖς
Κηφισοκλῆς
Βίων
Κτησικλῆς
25 Σάτυρος
Ἀριστο[— —]
Σῖμος
Μαντ̣[ι— —]
[— — — —]
col. III [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
Search Help
Contact Us