Citizenship decree.  Stele of gray marble, preserved on the right and at the back. Non-stoich. c. 41.
[ ] Attica — Athens — Agora — ca. 185 BC — Hesperia 30 (1961) 217, 13 — SEG 21.407 — Agora XVI 267
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— 5-7 —· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν δοκιμα]σ̣[θέν]-
[τι ἐν τῶι δικαστηρίωι κατὰ τὸν νόμον· τοὺς δὲ] θ̣ε̣σ̣μο[θέ]-
[τας, ὅταν πληρῶσι δικαστήρια εἰς ἕνα κα]ὶ πεντακοσίο[υς]
[δικαστάς, εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοκιμα]σίαν καὶ γράψα-
5 [σθαι αὐτὸν φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας], ἧ̣ς ἂν βούληται· ἀ-
[ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γρ]αμματέα τὸν
[κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ σ]τῆσαι ἐν ἀκροπό-
[λει· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσι]ν τῆς στήλης με-
[ρίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ γ]ενόμενον ἀνάλωμα.
                                                                               vacat 0,15
Search Help
Contact Us