Citizenship decree.  Stele of gray marble, preserved on the right and at the back. Non-stoich. c. 33.
[ ] Attica — Athens — Akropolis, northwest slope of — ca. 190 BC — IG II² 855
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλ]οῦ στε̣-
[φάνωι φιλοτιμίας ἕνεκα τῆς εἰς τὸν] δ̣ῆμον τὸ[ν]
[Ἀθηναίων· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολ]ιτείαν δο̣-
[κιμασθέντι ἐν τῶι δικαστηρίωι κ]ατὰ τὸν νό-
5 [μον· τοὺς δὲ θεσμοθέτας, ὅταν πλ]ηρῶσι δικα-
[στήρια εἰς ἕνα καὶ πεντακοσίο]υς δικαστάς,
[εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοκιμασί]αν καὶ γρά-
[ψασθαι αὐτὸν φυλῆς καὶ δήμου κα]ὶ φρατρίας,
[ἧς ἂν βούληται· ἀναγράψαι δὲ τόδε] τὸ ψήφισμα
10 [τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυ]τ̣ανείαν ἐν στή-
[λει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπό]λ̣ει· εἰς δὲ τ-
[ὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τ]ῆς στήλης
[μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικ]ῶν τὸ γεν̣-
[όμενον ἀνάλωμα.         vacat        ]
                                                                      vacat 0,055
Search Help
Contact Us