Proxeny decree for Ph[—]es, son of Admetos, of Priene.  Two non-joining fragments of a stele of white marble. Stoich. 37.
[ ] Attica — Athens — Agora (a), Akropolis (b) — ca. 329-322 BC — IG II² 564 — Agora XVI 111 — E. Culasso Gastaldi, Le Prossenie (2004) 205-222
1 [— —]vestigia incertissima[— — — — — — —]
[τ]ὸν δῆμον [τὸν Ἀθηναίων, ἐπαινέσαι Φ․․5․․․ην․]
[․] Ἀδμήτου Πρι[ηνέα καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στε]-
[φ]άνωι ἀπὸ χιλ[ίων δραχμῶν· εἶναι δὲ καὶ πρόξε%⁸⁰]-
5 [ν]ον αὐτὸν [κ]α[ὶ] εὐε̣[ργέτην τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναί]-
ων καὶ αὐτὸ[ν] καὶ [ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς πρ]-
όσοδον πρὸς τὴ[ν βουλὴν καὶ] τ[ὸν δῆμον πρώτοις]
μετὰ τὰ ἱερά, κ[αὶ ἔγκτη]σιν γῆς [καὶ οἰκίας κατὰ]
τὸν νόμον· ἐπ[ιμελεῖσθ]α̣ι δὲ αὐ[τ]ῶν̣ [τὴν βουλὴν v]
10 [τ]ὴν ἐ̣ς Σάμ[ωι καὶ τὸν δ]ῆμον καὶ τῶν σ[τρατηγῶν v]
[τοὺς ἀεὶ ἐκπεμπομέν]ους Ἀθήνηθεν, ὅ[πως ἂν μη%⁸⁰]-
[δ’ ὑφ’ ἑνὸς ἀδικῶνται· ἀ]ναγ̣ράψα[ι] δὲ τό[δε τ] [ψή%⁸⁰%⁸⁰]-
[φισμα τὸν γραμματέα τ]ὸν κα[τὰ] πρυταν[εί]α[ν καὶ]
[στῆσαι ἐν ἀκροπόλει]· [ε]ς [δ]ὲ τὴν ἀναγ[ραφὴν τῆς]
15 [στήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ] δήμ[ου ∶ ΔΔΔ ∶] δρ[α]-
[χμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσμα]τα ἀναλι[σκομένω]ν v[v]
[τῶι δήμωι· καλέσαι δὲ το][ς] πρέσβε[ις τῶν Π]ριη[%⁸⁰]-
[νέων ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρ]υτανεῖον ε[ἰς αὔρι]ον.  vacat
left cr. [{²in corona:}²]
19 [— — — — —]
20 [— — — — —]
right cr. in corona oleaginea:
19    ὁ δ[ῆ]μ[ος]
20 Φ[— c.5 —]ην̣[․․]
Search Help
Contact Us