Proxeny decree.  Stele of white marble, preserved on the left. Stoich. 20.
[ ] Attica — Athens — Prov. unkn. (orig. Akropolis) [Athens, MA] — ca. 350-335 BC? — Horos 14-16 (2000-2003) 55, 1 — SEG 51.71 — ZPE 158 (2006) 128, 20 (cf.)
See also:
[— — — — — — — —]
[․․․․]#⁷[․․․․․․․15․․․․․․․․]
[․]ον πρόξεν[ον καὶ εὐεργέ]-
την τοῦ δήμ[ο το͂ Ἀθηναίων]
καὶ αὐτὸν κ[αὶ ἐκγόνους· ἀ]-
5 ναγράψαι δ[ὲ τόδε τὸ ψήφι]-
σμα τὸγ γρα[μματέα τῆς βο]-
υλῆς ἐν στή[ληι λιθίνηι κ]-
αὶ στῆσαι ἐ[ν ἀκροπόλει ἐ]-
πὶ τῆς Κεκρο[π․․․․9․․․․․]·
10 εἰς δὲ τὴν ἀν[αγραφὴν τῆς]
στήλης δοῦ[ναι τὸν ταμία]-
ν τοῦ δ[ή]μο[υ ΔΔΔ δραχμὰς ἐ]-
[κ τῶν] κατὰ [ψηφίσματα ἀνα]-
[λισκομ]ένω[ν τῶι δήμωι. vac.?]
               vacat?
Search Help
Contact Us