Honorific decree for Amyntor, son of Demetrios.  Two non-joining fragments of a stele of white marble. Stoich. 19.
[ ] Attica — Athens — Akropolis (a), north slope (b) — 334/3 BC — IG II² 405 (a) — Hesperia 4 (1935) 169, 32 (b) — SEG 40.76 (ab)
[ἐπὶ Κτησικλέους ἄρχον]-
[τος, ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντίδο]-
[ς ․․․6․․․ πρυτανείας, ἧι]
[Μνησίφιλος Μνήσωνος Φ]-
[αληρεὺςIX ἐγραμμάτευε· ․]
1 [․․․6․․․ιῶνο]ς̣ ἕ̣[κτ]η̣[ι μετ’]
[εἰκάδας· ἐ]κκλησία· τῶν [π]-
[ροέδρων ἐ]πεψή[φ]ιζεν Δ[η]-
[μοκ․․․․ς Π]αιανιεύς· ἔδ-
5 [οξεν τῶι δή]μωι· Δημάδης
[Δημέου Πα]ι[α]νιεὺς εἶπε-
[ν· ἐπαινέσαι] Ἀμύντορα, ἐ-
[πειδὴ εὔνο]ιαν ἐνδείκ[ν]-
[υται πρὸς Ἀθ]ηναίους· εἶ-
10 [ναι  δ’ Ἀμύντορ]α Δ[ημ]ητρίο-
[υ Ἀθηναῖον α]ὐτὸν καὶ ἐκ-
[γόνους αὐτο]ῦ καὶ εἶναι
[αὐτῶι γράψα]σθαι φυλῆς
[καὶ δήμου κα]ὶ φρατρίας,
15 [ἧς ἂν βούλητ]αι, ὧν οἱ νόμ-
[οι λέγουσιν]· τὸν δὲ γρ̣α̣μ̣-
[ματέα τὸν κατὰ πρυ]τ̣[ανε]-
[ί]αν [ἀναγράψαι τόδε τὸ ψ]-
[ή]φισ[μα ἐν στήληι λιθίν]-
20 [ηι] κα[ὶ στῆσαι ἐν ἀκροπό]-
[λε]ι· ε̣[ἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴ]-
[ν τῆς στήλης — — — — —]
Search Help
Contact Us