[ ] Att. — stoich. 33 — 317 a.
1 [θ]εοί.
[Ἀριστοκ]ράτης Ἀριστοφάνου εἶπεν· ἐπειδ-
[ὴ Δημήτρ]ιος Φανοστράτου Φαληρεὺς ἀνήρ
[ἐστιν ἀγ]αθὸς περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίω-
5 [ν καὶ τὸν δ]ῆμον τὸν Αἰξωνέων καὶ πολέμ[ου]
[γενομένο]υ ἐν τῆι χώραι καὶ χωρισθέντ[ων τ]-
[οῦ Πειραιῶς] καὶ τοῦ ἄστεως διὰ τὸν [πόλεμ]-
[ον πρεσβεύσ]ας διέλυσε Ἀθηναίου[ς καὶ πά]-
[λιν ἐπανήγα]γεν εἰς τὸ αὐτὸ καὶ εἰ[ρήνην κ]-
10 [ατηργάσατο Ἀ]θηναίοις καὶ τεῖ χώ[ραι καὶ]
[ἐπιμελητὴς αἱ]ρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμο[υ τοῦ Ἀθ]-
[ηναίων νόμους] ἔθ[η]κεν καλ[οὺς καὶ συμφέρ]-
[οντας τεῖ πόλε]ι· ὕστερον [δέ? — — — — —]
Search Help
Contact Us