[ ] Att. — stoich. 25 — med. s. IV a.
See also:
             corona
1 θ[εοί].
Ε[․․5․․ Γνά]θωνος Ἐλευσίνιος v
[εἶπεν· ἐπειδ]ὴ ὁ ἱεροφάντης Ἱερ-
ο[κ]λ[είδης Τει]σαμενοῦ Παιανιε-
5 ὺς ἀ[νὴρ ἀγαθ]ός [ἐστιν] περὶ τὸν δ-
[ῆ]μο[ν τ]ὸν Ἐλευ[σινίων κ]α[ὶ] λέγ[ω]ν
[κ]αὶ [ποιῶν][τ]ι [δύ]ν[ατα]ι [ἀ]γ[α]θὸν δ-
[ι]ατ[ελ]ε[ῖ καὶ νῦν καὶ ἐν τῶ]ι ἔμπρ-
ο[σ]θ[εν χ]ρό[νωι, δεδ][χ]θ[α]ι Ἐλευσι-
10 [νί]ο[ις ․․․․․13․․․․․․ τ]ὰ ψηφίσ-
[ματ]α [․․․․․12․․․․․ ὁ] δῆμος ὁ Ἐλ-
[ευσινί]ων τ․․․․βο․․․․ντο․․․
— — — — — — — — ο․οτι․․․
— — — — — — #⁷#⁷#⁷#⁷․․․․#⁷
15 — — — — — — — — ε․π․․ο
[— — — — ἐπαινέσαι τ][ν] ἱερο-
[φάντην Ἱεροκλείδην Τεισα]μεν-
[οῦ Παιανιέα καὶ στεφα]ν[ῶσα]ι αὐ-
[τὸν χρυσῶι στεφάνωι] ἀπὸ 𐅅 δρ[α]-
20 [χμῶν ἐπιμελείας ἕνεκ]α [τ]ῆς περ-
[ὶ τὸ ἱερὸν καὶ δικαιοσύνη]ς τῆς
[εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναί]ων ἀν[α]-
— — — — — — — — — — ιο․․
— — — — — — — — — — οτ․
25 — — — — — — — — — — νο․
— — — — — — — — — — γνε
— — — — — — — — — — οπ․․
— — — — — — — — ον[․․5․․ ε]-
[ἶναι δὲ αὐτῶι κα]ὶ ἐκγόνοις ἀτέ-
30 [λειαν ․․․c.9․․․ τῶ]ν δημοτῶν. vv
[γράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τ]όδε τὸν δήμα-
[ρχον ἐν στήληι λιθίν]ηι καὶ στῆσα[ι]
[ἐν τῆι ἀγορᾶι τῆι Ἐλευ]σινίων.
           vacat
Search Help
Contact Us