[ ] Att. — stoich. 63 — 427/6 a.
56 [τάδε ℎοι ταμίαι το͂ν ℎιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀ]θεναίας [Χαρ]μαντ[ίδες Παιανιεὺς κα]-
[ὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς Εὔβολος Φιλογείτον]ος Ἀχαρνεὺς ἐγρα[μμάτευε, παρέδοσα]-
[ν τοῖς ταμίασιν, ℎοῖς Κεφισοφο͂ν Κεφισοδόρο ℎέρ]μειο[ς] [γραμμάτευε, παραδεχσ]-
[άμενοι παρὰ το͂ν προτέρον ταμιο͂ν, ℎοῖς Μεγακλε͂ς Μ]εγ̣α̣[κλέος Ἀλοπεκειεὺς ἐγρα]-
60 [μμάτευε, ἐν το͂ι νεὸι το͂ι ℎεκατομπέδ]ο̣ι· φιά̣[λαι χρυσαῖ ΙΙΙ, σταθμὸν τούτον ΧΧ𐅅ΔΔΔ]
[Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· κόρε χρυσε͂ ἐπὶ στέλες, ἄσταθμ]ο̣ς· ἀπο̣[ρραντέριον ἀργυρο͂ν, ἄσταθμον· στεφ]-
[άνο χρυσὸ ΙΙ, σταθμὸν τούτοιν 𐅄ΔΔΔ· στέ]φανο̣[ς χρυσο͂ς, ℎὸν ℎε Νίκε ἔχει, σταθμὸν το]-
[ύτο 𐅄Δ· φιάλαι ἀργυραῖ 𐅃ΙΙΙ, σταθμὸν τού]τον 𐅅Η̣[ΗΗ· καρχέσιον ἀργυρο͂ν, σταθμὸν τούτ]-
[ο ΗΗ· καρχέσιον ἀργυρο͂ν Διὸς Πολιο͂ς, σ]τα̣θ[μὸν τούτο ΗΗ vacat?]
65                                [vacat?]
Search Help