[ ] Att. — 187 p.
See also:
1 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶρκος Αὐρήλιος Κόμμοδο]ς Ἀντωνῖν[ος Εὐσεβὴς]
[Εὐτυχὴς Σεβαστὸς Σαρματικός, Γερμανικ]ὸς μέγιστος, Βρεταν[νικός],
[ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξου]σίας τὸ ιβ, αὐτοκράτω[ρ τὸ ηʹ],
[ὕπατος τό εʹ, πατὴρ πατρίδος, τῆι ἐξ] Ἀ̣ρείου πάγου βουλῆι κ[αὶ τῆι]
5 [βουλῆι τῶν πεντακοσίων καὶ τῶι δ]ήμωι τῶι Ἀθηναίων [χαίρειν]·
[ἐξ ὧν οἱ ὑμέτεροι πρέσβεις ἤγγ]ελλον, ἀσμένως ἐ[ώρακα — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — ιν διατρ[ιβ — — — — — — — — — —]
Search Help